Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Νέα δωρεάν υπηρεσία από το ΕΒΕΑ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Δημιουργία και τήρηση του Ειδικού Μητρώου Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στo πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει για την αρτιότερη και άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – μελών του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, σας ενημερώνει ότι προχώρησε στη δημιουργία και τήρηση του Ειδικού Μητρώου Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 2328/1995 (αρθρ. 10, παρ. 3) και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3166/2003 (αρθρ. 22, παρ. 6) «για την άσκηση του επαγγέλματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων , απαιτείται η εγγραφή υπό την ιδιότητα αυτή στο οικείο για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιμελητήριο».

Στο ειδικό μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, έχουν υποχρέωση εγγραφής λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητας που ασκούν, τα φυσικά πρόσωπα (φορείς ατομικών, ομόρρυθμοι διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε.), αφού προσκομίσουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά (απολυτήριο λυκείου, πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης), κατοχυρώνοντας έτσι την άσκηση του επαγγέλματός τους. (βλ. προϋποθέσεις εγγραφής και αιτήσεις)

Τα οφέλη θα είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις - μέλη μας . Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου μητρώου στο Ε.Β.Ε.Α., θα κατοχυρώνουν την ιδιότητά τους αυτή χωρίς κόστος αφού η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν με μόνη προϋπόθεση να είναι μέλη στο επιμελητήριο μας. Επίσης δεν θα απαιτείται η υποχρέωση εγγραφής εταιρειών σε δύο Επιμελητήρια λόγω των διαφορετικών δραστηριοτήτων που ασκούν, με κύριο όφελος την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των οικονομικών επιβαρύνσεων.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων, τηλ.: 210 3382149,147 και 210 3645000, φαξ.: 210 3609675 και e- mail: eme@acci.gr.Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.