Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης από την ΕΣΕΕ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, πρόκειται να υλοποιήσει το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου στο πλαίσιο του υποέργου της πράξης "Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το πρόγραμμα αφορά στην εκμάθηση χρήσης βασικών εννοιών όπου περιλαμβάνονται: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Παρουσιάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται τους καταρτιζόμενους η δυνατότητα πιστοποίησης των Βασικών Δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.


Άμεσα ωφελούμενοι των προγραμμάτων είναι: Νέοι/ες Γυναίκες Μακροχρόνια άνεργοι/ες Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (Άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα οικογενειακής βίας, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).


Σε κάθε περίπτωση, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι: Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και τριτοβάθμιας (ΑΕΙ - ΤΕΙ) εκπαίδευσης ή πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις - επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους. Οι άνεργοι, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: Βιογραφικό Σημείωμα Αντίγραφο τίτλου σπουδών Αντίγραφα τίτλων επιπλέον κατάρτισης (προαιρετικά) Φωτοτυπία Ταυτότητας Φωτοτυπία Κάρτα Ανεργίας - Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. - Α.Μ. ΙΚΑ - ΑΜΚΑ Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Κ.Α.ΕΛ.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα.Πηγή: http://www.imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.