Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Όλες οι αλλαγές στις δαπάνες διαβίωσης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.Τι θα ισχύσει για το νέο έτος.
Μειώσεις έως 20% στα τεκμήρια των Ι.Χ αυτοκινήτων 1.200-1.600 κυβικών εκατοστών προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ αμετάβλητα παραμένουν τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης που αφορούν σε πισίνες, ακίνητα, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη και θα ισχύσουν από το 2013.

Σήμερα η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης έχει ως εξής:

Κυβικά εκατοστά Ι.Χ.              Ισχύουσα ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012


-Μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά        4.000 ευρώ     
-1.200 - 2.000 κυβικά εκατοστά      + 600 ευρώ/100 κ.ε. 
-2.000 - 3.000 κυβικά εκατοστά     + 900 ευρώ/100 κ.ε.
-3.000 κυβικά εκατοστά και άνω    + 1200 ευρώ/100 κ.ε.

Με τις προωθούμενες αλλαγές που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στα τεκμήρια των Ι.Χ. ευνοούνται οι κάτοχοι επιβατικών σχετικά μικρού κυβισμού, με την καθιέρωση και ενός ενδιάμεσου κλιμακίου από τα 1.200 έως τα 1.600 κυβικά. Συγκεκριμένα τα προτεινόμενα νέα τεκμήρια για τα Ι.Χ έχουν ως εξής:

Κυβικά εκατοστά                     Προτεινόμενη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (ευρώ) -


Μέχρι 1.200                              3.200
-1.200-1.600                              +480/100 κ.ε
-1.600-2.000                              +600/100 κ.ε
-2.000-3.000                              +900/100 κ.ε
-3.000 και πάνω                         +1.200/100 κ.ε

Στους συντελεστές απομείωσης λόγω παλαιότητας δεν θα υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τα ισχύοντα. Αν τελικώς ισχύσουν οι αλλαγές το τεκμήριο για ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών εκατοστών θα διαμορφωθεί σε 5.120 ευρώ από 6.400 ευρώ.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται ως εξής:

Κύρια κατοικία
Τετραγωνικά μέτρα α' κατοικίας        Ισχύουσα ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012


-Μέχρι 80 τ.μ.                                       40 ευρώ το τ.μ.
-81-120 τ.μ.                                          65 ευρώ το τ.μ.
-121-200 τ.μ.                                       110 ευρώ το τ.μ.
-201 - 300 τ.μ.                                     200 ευρω το τ.μ.
-300 τ.μ. και άνω                                 400 ευρώ το τ.μ.

Έτσι, για κύρια κατοικία 70 τ.μ., η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: 70 τ.μ. X 40 ευρώ/τ.μ. = 2.800 ευρώ. Για κύρια κατοικία 90 τ.μ., η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: 80 τ.μ. Χ 40 ?/τ.μ. + 10 τ.μ. x 65 ευρώ/τ.μ. = 3.200 + 650 = 3.850 ευρώ.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο 50% της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση της κύριας κατοικίας.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ορίζεται όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής:

Ολικό μήκος              Ισχύουσα ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012
 

-Μέχρι 5 μέτρα                  4.000 ευρώ
-Πάνω από 5 μέτρα         + 2.000 ευρώ το μέτρο

Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου υπολογίζεται κλιμακωτά πάνω από τα 5 μέτρα και για κάθε επιπλέον των 5 μέτρο, σε αντίθεση με τα όσα ίσχυσαν κατά την περσινή χρονιά. Έτσι, για παράδειγμα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για το οικονομικό έτος 2012 για ένα ταχύπλοο 4 μέτρων θα είναι 4.000 ευρώ, για ένα ταχύπλοο 6 μέτρων θα είναι 6.000 ευρώ (4.000 + 1 x 2.000) ενώ για ένα ταχύπλοο 10 μέτρων θα είναι 14.000 ευρώ (4.000 + 5 x 2.000).

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής:

Ίππους ισχύος κινητήρα     Ετήσια αντικειμενική δαπάνη
 

-0-150                                   65.000 ευρώ
-150 και άνω                             500 ευρώ για κάθε ίππο

Παρατηρείται ότι, για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα καθώς και ελικόπτερα με ισχύ κινητήρα μέχρι 150 ίππους η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι σταθερή και ίση με 65.000 ευρώ. Από 150 ίππους και άνω, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαμορφώνεται κλιμακωτά. Έτσι, για ένα αεροσκάφος με ισχύ κινητήρα 140 ίππους, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι 65.000 ευρώ ενώ για ένα αεροσκάφος με ισχύ κινητήρα 162 ίππους, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι 65.000 ευρώ + (500 ευρώ/ίππο x 12 ίππους) = 65.000 ευρώ + 6000 ευρώ = 71.000 ευρώ.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνεια της, ανά κλίμακα, ως εξής:

Εξωτερική δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα)     
Τετραγωνικά μέτρα                      Ισχύουσα ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012

-0-60                                            160 ευρώ το τ.μ.
-60 και άνω                                   320 ευρώ το τ.μ.

Παρατηρείται ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τις εξωτερικές πισίνες υπολογίζεται κλιμακωτά ανάλογα με την επιφάνεια τους. Για παράδειγμα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για μία εξωτερική πισίνα 65 τ.μ. είναι 60 τ.μ. x 160 ευρώ + 5 τ.μ. x 320 ευρώ = 9.600 + 1.600 = 11.200 ευρώ. Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

Τέλος, η ε ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% των όσων προκύπτουν ανωτέρω.Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.