Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

EDF προς Van Rompuy: «Καμία ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τα ΑμεΑ»

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23.05.12.

Το EDF χαιρετίζει την πρόσκληση για την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση σήμερα Τετάρτη 23 Μαΐου. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) θεωρεί ότι οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να συζητήσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και τις συνέπειές της στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του Φόρουμ Ιωάννης Βαρδακαστάνης απευθύνει ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy, ώστε να διασφαλίσει ότι υποστηρίζει μια ευρωπαϊκή στρατηγική χωρίς περιορισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Αγαπητέ πρόεδρε Βαν Ρομπάι,

Θέμα: “Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Καμία ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τα άτομα με αναπηρία”.

Το Φόρουμ εκφράζει την ικανοποίησή του για την άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία πιστεύει ότι οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να συζητήσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και τις συνέπειές της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Παρατηρητήριο του Φόρουμ σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στα δικαιώματα των ΑμεΑ έχει δείξει ότι τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες, επιδόματα αναπηρίας και τοπικές κοινότητες, υποστηρίζοντας τη γενική εκπαίδευση, που συνοδεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις από το στιγματισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία, έχουν προκαλέσει την οπισθοχώρηση στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Ως εκ τούτου το Φόρουμ καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης και της απασχόλησης από τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική δίχως μέριμνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα περιορίζει πάντα τα αποτελέσματά της.

Στη Συνάντηση Κορυφής για την Αναπηρία που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011, συγκεντρώθηκαν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε δηλώσει: «Όταν μιλάμε για τη μακροοικονομική πολιτική, έχουμε την τάση να ξεχνάμε την συγκεκριμένη κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Μια κοινωνική διέξοδος από την κρίση είναι εφικτή».

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΑμεΑ χαιρέτισε την πολιτική δέσμευση που ανέλαβαν οι 3 πρόεδροι προς την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, μετά την επικύρωσή της τον Δεκέμβριο του 2010. Το Φόρουμ χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι σήμερα, 23 χώρες μέλη της Ε.Ε., μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση(με εξαίρεση τη Φινλανδία, Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Μάλτα που βάζουν σε εφαρμογή εθνικά μέτρα για να επιτευχθεί αυτό).
Η δέσμευση προς τη Σύμβαση είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έρθουν αλλαγές στις ζωές των 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία γίνονται σεβαστά και υπάρχουν αποτέλεσμα στην ισότητα και την κοινωνική ένταξη.

Σύμφωνα με την Σύμβαση και με την ανάγκη να δημιουργηθεί μια «νέα συμφωνία» για την Ευρώπη, καθώς και στην ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση, μαζί με τον δημόσιο έλεγχο του ελλείμματος, το ΕDF θα ήθελε να προτείνω τις εξής τομές στην πολιτική, ώστε να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής ένταξης και οικονομίας:

Εκπαίδευση: Επενδύοντας στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία προκύπτουν οφέλη για όλα τα παιδιά. Οι υπηρεσίες για τη συμμετοχική εκπαίδευση (δάσκαλοι υποστήριξης, προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση) θα βελτιώσουν επίσης τα επίπεδα απασχόλησης στην Ευρώπη.

Όλες οι επενδύσεις σε υποδομές στις μεταφορές, στο δομημένο περιβάλλον (κτίρια, δρόμους, έξω από δημόσιους χώρους), σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της υποδομής κοιτάζοντας το μέλλον της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Απασχόληση: Τα άτομα με αναπηρία σε ηλικία εργασίας αντιπροσωπεύουν το 16% του πληθυσμού, ενώ το 56% των ατόμων με αναπηρία απέκτησαν αναπηρία κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Κάθε ευρωπαϊκό σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δίνεται αρκετή προσοχή για την ανάπτυξη των στρατηγικών για την απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς, να υποστηρίζει τη μετάβαση και την επανακατάρτιση των εργαζομένων με αναπηρία. Η υποστηριζόμενη απασχόληση στην ανοιχτή αγορά εργασίας πρέπει να ενισχυθεί και να επιφέρει έτσι νέες ευκαιρίες απασχόλησης από τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Κοινωνικές υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες στην κοινότητα και τα προσωπικά προγράμματα βοήθειας και υπηρεσίες υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία αποτελούν βασικά στοιχεία για την εφαρμογή της Σύμβασης.

Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύσσουν επίσης εκτενή μέρη της κοινωνικής οικονομίας δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Εσωτερική αγορά: Η υιοθέτηση μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την Προσβασιμότητα και της εναρμόνισης των προδιαγραφών προσβασιμότητας για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα που απαιτείται για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί άλλες βιομηχανικές οικονομίες, αν δεν υπάρχει μια κοινή προσέγγιση για την προσβασιμότητα στα αγαθά και τις υπηρεσίες. 27 διαφορετικές νομοθεσίες δημιουργούν ένα φράγμα και επιφέρουν τον κατακερματισμό της αγοράς.

Ευρωπαϊκά κεφάλαια: Τα μελλοντικά Ευρωπαϊκά Ταμεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με την μη διάκριση, την προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την κοινωνία των πολιτών. Αυτός θα είναι ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη, δεδομένου ότι θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Φτώχεια: Οι άνθρωποι με αναπηρία έγιναν φτωχοί λόγω της σημερινής κρίσης. Νέοι φτωχοί προσχωρούν στα ήδη απαράδεκτα επίπεδα φτώχειας των ατόμων με αναπηρία προ κρίσης. Είναι σημαντικό να συνεχίσουν τα άτομα με αναπηρία να υποστηρίζονται από επαρκή συνταξιοδοτικά συστήματα, μέσω των οποίων οι βασικές υπηρεσίες μπορούν να καθίστανται προσβάσιμες.

Μια απάντηση που απορρέει από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για την κρίση είναι εφικτή. Μόνο ένα θετικό αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί ευρωπαίοι με αναπηρία και θα ανοίξει το δρόμο για μια βιώσιμη Ευρώπη. Τα μέτρα λιτότητας που έχουν προωθηθεί και η εφαρμογή τους σε πολλά κράτη μέλη σήμερα, έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση πολλών ΑμεΑ και στην πραγματικότητα έχουν μετατρέψει μια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σε κρίση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρώπη σήμερα».

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος EDF


Μεταβιβάσιμα αρχεία:
Δ/Τ σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 104 KB)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.