Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Ποια ρύθμιση για προσλήψεις αναπληρωτών δεν περιλαμβάνεται στη νέα εγκύκλιο

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Την άμεση εφαρμογή της ζητά η ΕΣΑμεΑ.

Ρύθμιση του πρώην υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου, που προέβλεπε προσλήψεις κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 5% σε αναπληρωτές με αναπηρία 67% και άνω δεν αναμένεται να εφαρμοστεί το νέο σχολικό έτος προκαλώντας, τις έντονες αντιδράσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Το newsbeast.gr επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ κ. Βαρδακαστάνη ο οποίος μας δήλωσε πως είχε την ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου πως στη νέα εγκύκλιο που ετοιμάζεται για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία σε ποσοστό 5%, γιατί η διάταξη του άρθρου 8 του ν.4283/2014 ίσχυε μόνο για το Σχολικό έτος 2014-2015 και όχι για το έτος 2015-2016!

Το αντιφατικό της εν λόγω ρύθμισης επισημαίνεται και σε δελτίο τύπου της ΕΣΑμεΑ στο οποίο υπογραμμίζεται ότι η διάταξη περιορίζει μέσω του πρώτου εδαφίου την εφαρμογή της στο σχολικό έτος 2014-2015 ενώ με το τελευταίο εδάφιο αναιρείται ακόμα και η εφαρμογή της το τρέχον σχολικό έτος. Με λίγα λόγια, η πρόσληψη των εκπαιδευτικών με αναπηρία στη Γενική Εκπαίδευση θα ξεκινούσε στο χρόνο ολοκλήρωσης του σχολικού έτους 2014-2015: δηλαδή ακυρωνόταν απολύτως!

Από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσης της εν λόγω ρύθμισης η ΕΣΑμεΑ επισήμανε τόσο στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία όσο και στην νυν το αντιφατικό της εν λόγω ρύθμισης. «Το θέμα τέθηκε και στη συνάντηση της Συνομοσπονδίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στις 19 Μαρτίου και η εφαρμογή της ρύθμισης για το νέο σχολικό έτος είναι ζήτημα αξιοπιστίας για την πολιτική ηγεσία δήλωσε» στο news.gr ο κ. Βαρδακαστάνης.

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Τρικάλων Παναγιώτα Δριτσέλη είχε αναφερθεί τότε στη ρύθμιση, εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι η ποσόστωση των εκπαιδευτικών με αναπηρία μειώθηκε από το 10% στο 5%. «Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι ακριβώς μεσολάβησε και περιορίστηκε στο μισό το ποσοστό και γιατί το Υπουργείο διστάζει να νομοθετήσει ένα θετικό μέτρο για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία; Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πρέπει να στηριχθούν και η ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει θετικότατες αναπαραστάσεις και στους μαθητές, οι οποίοι εκτός από τα μαθήματά τους μαθαίνουν φυσικά και αξίες ζωής» ανέφερε η κα Δριτσέλη.

Ο κ. Κουράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σεπτεμβρίου 2014 δήλωσε για το εν λόγω άρθρο, που δίνει τη δυνατότητα στον κατά προτεραιότητα διορισμό σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία 67% και άνω στη γενική εκπαίδευση, πως θεωρούμε ότι είναι σωστό να τους δίνεται ενισχυμένη δυνατότητα να ασκήσουν το εκπαιδευτικό έργο στη γενική εκπαίδευση. Το Υπουργείο, όμως -θα μου επιτρέψετε να πω- το αντιμετωπίζει με μισή καρδιά. Ενώ στο προσχέδιο προβλεπόταν 10% των θέσεων αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης να καλύπτεται από καθηγητές με αναπηρία, μετά το 10% έγινε 5%. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ανάγνωσης στην Επιτροπή προστέθηκε και η πρόβλεψη η διάταξη αυτή να μην ισχύσει φέτος, αλλά από το χρόνου.

«Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να παραμείνει το 10% και για φέτος. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι όσον αφορά το ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας, αυτό θα μπορούσε να είναι στο 15% ή έστω στο 20%, ώστε να μπορέσει να δουλέψει και το σχολείο αντιστοίχως» υπογράμμισε ο κ. Κουράκης.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στο news.gr στη θετική στάση του κ. Κουράκη στην εν λόγω ρύθμιση γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα όσα παραθέτουμε και περιμένει να γίνουν οι νομοθετικές διορθώσεις για την εφαρμογή της ρύθμισης για το 2015-2016 επισημαίνοντας ότι η ευθύνη είναι του Υπουργείου Παιδείας.

Για όσους δεν γνωρίζουν την εν λόγω διάταξη του τότε υπουργού κ. Λοβέρδου σημειώνουμε ότι αναφέρει τα εξής:

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Για το σχολικό έτος 2014-2015 µπορούν να προσλαµβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτοµα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύµφωνα µε το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄115) και δεν συµπεριλαµβάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν µπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά σχολική µονάδα. Η παρούσα παράγραφος ισχύει από την 1.5.2015.»

Το δελτίο τύπου της ΕΣΑμΕΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Όχι στο διωγμό των εκπαιδευτικών ΑμεΑ!

Το άνοιγμα της Γενικής Εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία αποτελούσε πάγιο και διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Στην ψήφιση του ν. 4283/2014 μετά από πολλές πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. συμπεριλήφθηκε τελικά διάταξη στο άρθρο 8, η οποία αφορούσε στην πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία σε ποσοστό 5% στη γενική εκπαίδευση και όχι σε ποσοστό 10 % όπως ήταν συμφωνημένο με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Η διάταξη όμως του άρθρου 8 εκτός του ότι μείωνε το ποσοστό πρόσληψης κατά προτεραιότητα από 10% σε 5% παρουσίαζε και άλλη μία αντίφαση, αφού στο πρώτο εδάφιο ορίζεται ότι «Για το Σχολικό έτος 2014-2015 μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% κατά προτεραιότητα σε κλάδο και ειδικότητα άτομα……που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω και η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του ΚΕΠΑ…» και στο τελευταίο εδάφιο καθορίζεται ότι «η παρούσα παράγραφος ισχύει από 1.5.2015».

Η διάταξη περιορίζει μέσω του πρώτου εδαφίου την εφαρμογή της στο σχολικό έτος 2014-2015 ενώ με το τελευταίο εδάφιο αναιρείται ακόμα και η εφαρμογή της το τρέχον σχολικό έτος. Με λίγα λόγια, η πρόσληψη των εκπαιδευτικών με αναπηρία στη Γενική Εκπαίδευση θα ξεκινούσε στο χρόνο ολοκλήρωσης του σχολικού έτους 2014-2015: δηλαδή ακυρωνόταν απολύτως!

Μετά από έντονη διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην πρώην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τη διόρθωση της διάταξης, τονίστηκε ότι η παρούσα διάταξη θα είχε ημερομηνία έναρξης την 01.05.2015, αλλά θα ίσχυε για κάθε σχολικό έτος από εδώ και στο εξής.

Η ενημέρωση όμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπ. Παιδείας είναι ότι στη νέα εγκύκλιο που ετοιμάζεται για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία σε ποσοστό 5%, γιατί η διάταξη του άρθρου 8 του ν.4283/2014 ίσχυε μόνο για το Σχολικό έτος 2014-2015 και όχι για το έτος 2015-2016!

Το βέβαιο είναι ότι αν ισχύσει το άρθρο 8 με τον τρόπο που ερμηνεύεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας και σε συνδυασμό με την κατάργηση του Πίνακα Α΄ και το υφιστάμενο καθεστώς πρόσληψης εκπαιδευτικών με αναπηρία στην ειδική εκπαίδευση, οδηγεί την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με αναπηρία στην ανεργία και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην ουσία διαμορφώνεται ένα ιδιότυπο καθεστώς διωγμού των εκπαιδευτικών με αναπηρία από την εκπαίδευση.

Η επιστολή στον σύνδεσμο http://is.gd/elXxlS


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.