Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Εκπαίδευση και δικαιώματα του παιδιού

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Όλες οι υλοποιούμενες ή προς υλοποίηση δράσεις.

Άρθρο για την εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα «Δικαιώματα του παιδιού» το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Στο εν λόγω άρθρο γίνεται αναφορά στο νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της πρόσβασης και ένταξης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Συγκεκριμένα με το άρθρο 21 του Ν. 4251/2014 ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.

Προκειμένου για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών στα ελληνικά σχολεία, όλων των βαθμίδων, απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά.

Κατ΄ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον:

Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών
Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση
Έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας

Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτή.

Επίσης παρουσιάζονται και οι υλοποιούμενες ή προς υλοποίηση δράσεις που οι περισσότερες εξ αυτών χρηματοδοτούνται μέσα από το ΕΣΠΑ.

· Κοινωνικό Σχολείο

· Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας

· ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία (Εκτίμηση ολοκλήρωσης 31/10/14)

· Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (Εκτίμηση ολοκλήρωσης 31/12/14)

· Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη

· Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες

· Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του ειδικού σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (Υποέργο 2: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ))

· Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Μετατροπή του ειδικού σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης

· Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία

· Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

· Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

· «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

· «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) -Πιλοτική Εφαρμογή»

· Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων

· Ανάπτυξη πολιτικών για την βελτίωση της σχολικής ζωής

· Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

· Θεσμός Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

· Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων

· Ασφαλής Πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο – Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο

· Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

· Τράπεζα Θεµάτων ∆ιαβαθµισµένης ∆υσκολίας για την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο –ΕΠΑΛ) (Υποέργο 1: Επιστημονικός Συντονισμός, Δημιουργία Περιεχομένου, Οργάνωση, Διοίκηση και Υποστήριξη της Πράξης, Υποέργο 3: Δημοσιότητα της Πράξης, Υποέργο 4: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης).

· Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

· Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, καταγραφή και συγκέντρωση ήδη παραχθέντος ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

· Αναβάθμιση της Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Νέα Προγράμματα Σπουδών & Εκπαιδευτικό Υλικό για το ΕΠΑΛ.

· Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

· Αναβάθμιση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – Προγράμματα Σπουδών – Διδακτικά Βιβλία

· «Αναβάθμιση Ιεροσπουδαστηρίων – Προγράμματα Σπουδών – Διδακτικά Βιβλία». Β. «Παιδαγωγική Υποστήριξη της Διδασκαλίας του Κορανίου στους Μαθητές Μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία της Θράκης-Προγράμματα Σπουδών-Διδακτικά Βιβλία»

· Δράση: «Κοινωνικό σχολείο» - Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις UNICEF – Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού

· Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων με την UNESCO (AssociatedSchoolsProjectNetwork)

· Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη

· Επιμόρφωση μεταταγμένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

· Επέκταση προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

· Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Δημόσιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Παλαιών Σχολικών Εγχειριδίων

· Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή Πλαισίου Επίτευξης Στόχων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων της Πράξης «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων»

· Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία Αυτό-αξιολόγησης

· Προκαταρτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης

· Αναβάθμιση μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.