Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Μάχη για μία θέση στις στρατιωτικές σχολές

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι.

Η υψηλή ανεργία των νέων πτυχιούχων, η οικονομική αδυναμία πολλών οικογενειών να σπουδάσουν τα παιδιά τους έχει οδηγήσει πολλούς υποψηφίους με υψηλές επιδόσεις να επιλέγουν στρατιωτικές σχολές και τμήματα της αστυνομίας που είναι τα μοναδικά που εξασφαλίζουν επαγγελματικά τους αποφοίτους τους.

Το παραπάνω αποτυπώνεται στις υψηλές βάσεις εισαγωγής των στρατιωτικών σχολών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεκαπέντε Τμήματα είχαν βάση εισαγωγής( γενική σειρά) μεγαλύτερη των 18.000 μορίων ενώ σε έξι εξ αυτών απαιτούσαν περισσότερα από 19.000 μόρια.

Πέρα από το γεγονός της επαγγελματικής αποκατάστασης πολλοί υποψήφιοι δεν παραβλέπουν ότι οι σπουδές στις στρατιωτικές σχολές δεν θα επιβαρύνουν τους γονείς τους αφού η φοίτηση είναι εσωτερική ενώ οι δόκιμοι λαμβάνουν και ένα μικρό ποσό .

Το newsbeast.gr παρουσιάζει χρήσιμες πληροφορίες για τους φετινούς υποψηφίους.

Ποιες στρατιωτικές σχολές δεν θα στο μηχανογραφικό του 2015

Δυο στρατιωτικές σχολές δεν θα περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο του 2015 σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τις Σχολές Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και το Τµήµα Ελεγκτών Αεράµυνας της Σχολής Ικάρων. Να σημειώσουμε ότι οι εν λόγω Σχολές είχαν τεθεί εκτός και από το μηχανογραφικό του 2014.

Απαιτείται καλή γνώση αγγλικών για τη Σχολή Ικάρων

Σύµφωνα µε το Π.∆. 151/2013 ( ΦΕΚ 238 Α΄), Οργανισµός της Σχολής Ικάρων, ο οποίος είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα το Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr , οι υποψήφιοι – ες της Σχολής Ικάρων ( όλων των τµηµάτων της ) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

Ισχύουν οι ειδικές κατηγορίες στις στρατιωτικές σχολές

Σε αντίθεση με τα Τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, έως τώρα, εισάγονται με λιγότερα μόρια καθώς ανακοινώνονται βάσεις για τη γενική σειρά και για τις ειδικές κατηγορίες 3648/α και 3648/β.

3648/α (35% επί των εισακτέων)

i. Τέκνα πολυτέκνων.

ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

3648/β (10% επί του 35%)

i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Πόσα χρόνια είναι η φοίτηση στις Σχολές Υπαξιωματικών

Μια σημαντική πληροφορία που εξάγεται από το έγγραφο είναι το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νομοθετικές ρυθμίσεις αρµοδιότητας των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) µε σκοπό να αυξηθεί ο χρόνος φοίτησης στις Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΥΔ, ΣΙΡ) στα τρία έτη από τα δύο που είναι τώρα χωρίς να είναι δυνατόν την παρούσα χρονική στιγµή να αναφερθεί ρητά ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειµένου να ισχύσει η ρύθμιση από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.

Θα υπάρξουν αλλαγές στα όσα προβλέπονται για τις υγειονομικές εξετάσεις

Για τις υγειονομικές εξετάσεις θα ισχύσει νέο Π.Δ 11/2014 ( ΦΕΚ 17 Α΄), το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα το Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr .

Εκτός στρατιωτικών οι δυσλεκτικοί μαθητές

Από τις σπουδαιότερες αλλαγές είναι ότι οι διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.α που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον χαρακτηρίζουν έναν υποψήφιο ως Ι3-Ι4 που σημαίνει ότι κρίνεται ακατάλληλος για τις στρατιωτικές σχολές.

Όσοι μαθητές εξετάζονται προφορικά δεν θα μπορέσουν να κριθούν ικανοί για φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές.

Σύμφωνα με τελευταίο Προεδρικό Διάταγμα οι υποψήφιοι καθώς και οι μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών κρίνονται κατάλληλοι ή ακατάλληλοι. Οι προϋποθέσεις για να κριθεί κάποιος υποψήφιος είναι αρκετά αυστηρές και ακόμα και αν πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη Ι2 κρίνονται ακατάλληλοι . Κάποια εκ των νοσημάτων θα παρουσιαστούν ακολούθως.

Τι ισχύει για το βάρος και ύψος

Όσον αφορά το ύψος και το βάρος σύμφωνα με το ΠΔ οι γυναίκες πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1.60 και οι άνδρες ύψος 1.70. Όσον αφορά το Δείκτη Μάζας Σώματος για τους μεν άνδρες πρέπει να βρίσκεται από 19 έως 27 και για τις γυναίκες από 18 έως 25.

Ο ΔΜΣ είναι το πηλίκο του σωματικού βάρους του υποψηφίου σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα. (ΔΜΣ= (ΒΑΡΟΣ) / (ΥΨΟΣ x ΥΨΟΣ)
(Διαρούμε το βάρος (π.χ. 72 κιλά), με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (π.χ.1,75*1.75=3,0625). Άρα: ΔΜΣ = 75 / 3,0625 = 23,51)

Σχολή Ικάρων και ύψος

Οι υποψήφιοι άνδρες του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλοι λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από το ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1.90), μικρότερο από το ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1.70) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1). Οι υποψήφιες γυναίκες του τμήματος Ιπταμένων κρίνονται ακατάλληλες λόγω εργονομικών περιορισμών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά και μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1.65) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1).

Αγωνίσματα και στρατιωτικές σχολές

Αφού οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις στη συνέχεια συμμετέχουν στα αγωνίσματα τα οποία δεν προσφέρουν επιπρόσθετα μόρια, όπως στα ΤΕΦΑΑ, αλλά οι υποψήφιοι θα πρέπει να περάσουν τα όρια που τίθενται από την προκήρυξη ώστε να μπορέσουν να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές. Στην προκήρυξη του 2014 αναφέρονταν τα ακόλουθα αγωνίσματα και τα όριά τους.


Α/Α
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ ΣΜΥ/Όπλα
ΣΣΕ/ Σώματα, ΣΙ/Μηχ. ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/ Σώματα ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ
1.
2.
3.
4.
5.
 
6.
Δρόμος 100 μ.
Δρόμος 1000 μ.
Άλμα σε ύψος με φόρα
Άλμα σε μήκος με φόρα
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.
Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ.
16"
4΄και 20"
1,05 μ.
3,60 μ.
4,50 μ.
17"
4΄ και 30"
1,00 μ.
3,60 μ.
4,40 μ.
2'
Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους και την κολύμβηση, μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

· Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.

· Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

· Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και τον αριθμό των υποψηφίων.

· Οι υποψηφίοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον επιτύχουν τα όρια επίδοσης, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.

· Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί.

· Υποψήφιος που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

· Σε περίπτωση που για κάποιον -α υποψήφιο -α, προκύψει πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα ημερομηνία, οπωσδήποτε μόνο μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό και πριν τη διεξαγωγή κάποιου αθλήματος. Υποψήφιος -α που αγωνίστηκε σε κάποιο άθλημα,μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε περίπτωση τραυματισμού του, ο οποίος επιτόπου θα βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία εντός του χρονοδιαγράμματος των ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιμασιών της Σχολής πρώτης (1ης) προτίμησης.

Μερικά νοσήματα που αποκλείουν τους υποψηφίους

Νοσήματα

Ακμή πολύμορφη πυκνή με αποστημάτια ή νεκρωτική
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
Αλωπεκία τριχωτού κεφαλής εκτεταμένη (γυροειδής, ουλωτική, ψευδογυροειδής)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
Απόφραξη της μιας ρινικής κοιλότητας χωρίς λειτουργικές διαταραχές τα άλλης κοιλότητας
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
Κάθε διαταραχή όσφρησης
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
Χρόνια λαρυγγίτιδα οποιαδήποτε αιτιολογίας με ήπιες διαταραχές φώνησης
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός του ενός ή και των δυο οφθαλμών μεταξύ 4,5-8 διοπτρίων (σφαιρικό ισοδύναμο)
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
Δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται με τους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
Λεύκη εκτεταμένη σε ακάλυπτα μέρη του σώματος με επίπονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
Προσοχή αν κάποιες παθήσεις όπως η λεύκη ή η αλωπεκία (φαλάκρα) είναι περιορισμένες δεν αποκλείουν έναν υποψήφιο από τις στρατιωτικές σχολές. Συγκεκριμένα με βάση το ΠΔ κατάλληλοι χαρακτηρίζονται οι υποψήφιοι αν έχουν:


Αλωπεκία σε περιορισμένη έκταση

Ακμή βλατιδοφλυκταινώδης υπό θεραπεία

Λεύκη περιορισμένης έκτασης σε ακάλυπτα μέρη του σώματος


Αναλυτικά οι παθήσειςΗλικιακά όρια

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 αναμένεται να ισχύσουν τα ακόλουθα ηλικιακά όρια

Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1994 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:

(1) Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1992 και μεταγενέστερα.

(2) Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές-Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μεταγενέστερα.

β. Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα.

2. Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1994 και μεταγενέστερα.

ΑΣΕΙ – Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΣΣΕ – Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΣΝΔ – Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

ΣΙ – Σχολή Ικάρων

ΣΣΑΣ – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

ΣΑΝ – Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

ΑΣΣΥ – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

ΣΜΥ – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Στρατού Ξηράς)

ΣΜΥΝ – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

ΣΤΥΑ – Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας

ΣΥΔ – Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (Πολεμικής Αεροπορίας)

Βάσεις εισαγωγής στρατιωτικών σχολών 2014Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.