Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Οι αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων στο Δημόσιο

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Η ωριαία αποζημίωση των καθηγητών σε ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Από 12 έως 27 ευρώ ανέρχονται οι αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ).

Πιο αναλυτικά το ύψος της ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων έχει εξής:

α) Μέλη ΔΕΠ:
Ι. Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι 27 ευρώ.
II. Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι 25 ευρώ.
III. Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι και λοιπά μέλη ΔΕΠ 23 ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, 20 ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, 18 ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 15 ευρώ.

ε) Μη πτυχιούχοι, 12 ευρώ.

στ) Εμπειροτέχνες.
Ι. 13 ευρώ.
II. 14 ευρώ.
III. 16 ευρώ.

2. Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών εκπαιδευτών ενηλίκων σε τρεις κατηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με:

α) τη φύση και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου ενασχόλησης (συντελεστής δυσκολίας),
β) της εξειδίκευσης στο αντικείμενο,
γ) τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγγέλματος.

Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της διεύθυνσης του ΙΕΚ και έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων, σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.