Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Σε νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα αναμένεται να προχωρήσει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την αρχή να γίνεται από τον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν στα ταμεία πρόνοιας και επικουρικής ασφάλισης ατομικοί λογαριασμοί με την ασφαλιστική πορεία του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, ώστε οι αποδοχές του να ανταποκρίνονται στην καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, παρά τις συνεχείς μειώσεις που έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή, επισημαίνει ότι «το ασφαλιστικό σύστημα με τη σημερινή του μορφή δεν είναι βιώσιμο» και απαιτείται «αλλαγή εκ θεμελίων».

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ το 2014. Για τον καθορισμό του καταβαλλόμενου ποσού θα λαμβάνονται υπόψη μία σειρά παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι τα οικονομικά δεδομένα του ταμείου (ακόμα και το κύμα φυγής). Θα δημιουργηθούν «ατομικοί λογαριασμοί» για κάθε εργαζόμενο και για τον σκοπό έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που ολοκληρώνει το έργο της πιθανότητα την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι αλλαγές στις επικουρικές συντάξεις

Θα δημιουργηθούν και στα επικουρικά ταμεία «ατομικοί λογαριασμοί» και σε όσα ταμεία είναι ελλειμματικά θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση επισημαίνουν πως είναι ορατός ο κίνδυνος περικοπών 20% κατά μέσο όρο σε ελλειμματικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας θα υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο που θα προβλέπει κοινές εισφορές σε κάθε Ταμείο και κατ΄ επέκταση ενιαίες παροχές (από συντάξεις μέχρι και επιδόματα). Στο επίκεντρο θα βρεθούν όσοι καλύπτονται από τα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών και τους φορείς των επιστημόνων.

Ενιαία εισφορά

Το πλέον χαρακτηριστικό «μοντέλο» αφορά το ΙΚΑ, όπου για πρώτη φορά όλοι οι μισθωτοί (ΔΕΚΟ - τραπεζών και ιδιωτικού τομέα) θα πληρώνουν ίδιες εισφορές. Σήμερα υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις ανά Ταμείο, με τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές, αλλά να απολαμβάνουν και μεγαλύτερες συντάξεις.

Ουσιαστικά από το 2014 θα υπάρξουν ενιαίες ρυθμίσεις με μείωση των εισφορών στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών στα επίπεδα που ισχύουν για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Για να καλυφθούν οι απώλειες του συστήματος θα επιχειρηθεί διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης.

Ενιαίο σύστημα παροχών

Η καθιέρωση κοινών εισφορών θα οδηγήσει και σε ενιαίες παροχές, με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση να καθιστά σαφές πως σε καμία περίπτωση δεν θα θιγούν όσοι παίρνουν ήδη σύνταξη.

Σε πρώτη φάση οι «ενοποιήσεις» θα επεκταθούν και σε μία σειρά παροχών (ασθένειας, μητρότητας κ.ά.). Για παράδειγμα, όλοι οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι που καλύπτονται από το ΕΤΑΑ θα έχουν μια σειρά «ομοιογενών» παροχών.

Επίσης, στις συντάξεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία από το 2015 θα υπάρξει ενιαίο σύστημα για όλους τους ασφαλισμένους. Το τελικό ποσό θα αποτελείται από τη σύνταξη (360 ευρώ) και από τη σύνταξη που θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τις εισφορές.

Επομένως το ενιαίο μοντέλο εισφορών θα οδηγήσει σταδιακά και σε κοινές συντάξεις ανά ασφαλιστικό φορέα. Αυτό θα επηρεάσει όσους καλύπτονται από τα λεγόμενα «ευγενή» ταμεία, τα οποία χορηγούν 20% με 30% υψηλότερες συντάξεις σε σχέση με το ΙΚΑ.

Ενιαίο σύστημα είσπραξης

Ήδη στο υπουργείο Εργασίας με νομοθετική πρωτοβουλία δημιουργείται το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), στο οποίο εντάσσονται αρχικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ και από 1-1-2014 του ΕΤΑΑ και ΟΓΑ και ενοποιούνται οι κανόνες και οι διαδικασίες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου και σταθερού νομικού πλαισίου για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με τη δημιουργία ενιαίων κανόνων αναγκαστικής είσπραξης και την απλοποίηση των διαδικασιών, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών και σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που ισχύει σήμερα. Το σχέδιο δράσης για την παρούσα μεταρρύθμιση περιλαμβάνει πέντε επιμέρους στάδια:

1. Την προετοιμασία των υπηρεσιών για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

2. Την άμεση ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

3. Την ενδυνάμωση της εισπρακτικής ικανότητας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι την 1/4/2014.

4. Την ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ με αυτή της φορολογικής διοίκησης μέχρι την 1/7/2016.

5. Την πλήρη ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την 1/7/2017.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών

Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Οφειλετών θα περιλαμβάνει το ύψος των οφειλών ανά οφειλέτη, την αιτία της οφειλής (για παράδειγμα από ασφαλιστικές εισφορές, κοινωνικούς πόρους, αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις), τη χρονική περίοδο στην οποία αυτές ανάγονται.

Με τη δημιουργία του Μητρώου Οφειλετών οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα μπορούν άμεσα να αποκτούν μία συνολική εικόνα του οφειλέτη, ενώ μέσω τεχνικών ανάλυσης κινδύνου θα είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των οφειλετών και η λήψη στοχευμένων μέτρων προσαρμοσμένων στο οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη.

Πέραν της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οφειλετών, το Κ.Ε.Α.Ο. αναλαμβάνει να ενημερώσει τον οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής με κάθε πρόσφορο τρόπο (τηλεφωνικά, sms, e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), προχωρά στην έκδοση παραγγελιών κατάσχεσης και υποθηκών και στην προετοιμασία για την διενέργεια πλειστηριασμών, εντάσσει τους οφειλέτες σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως τους.

Συγχρόνως στο Κ.Ε.Α.Ο. τηρούνται στατιστικά στοιχεία και δείκτες, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται, ενώ το Κ.Ε.Α.Ο. μπορεί να λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο κριθεί αναγκαίο και το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του.


Πηγή: http://www.real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.