Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΕΣΑμεΑ: Προτάσεις για το πολυνομοσχέδιο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ανακοίνωση 26.04.13

Η ΕΣΑμεΑ με επείγουσα επιστολή της στη Βουλή των Ελλήνων καταθέτει τις προτάσεις της πάνω στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Στο πολυνομοσχέδιο στην εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 0,5 του νέου Ε.Ε.Τ.Α. δεν συμπεριλαμβάνονται τα πρόσωπα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα που πάσχουν από νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, παρόλο που ο νομοθέτης και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών είχαν συμπεριλάβει ευνοϊκή ρύθμιση στη τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (βλ. πρόταση στην υποπαράγραφο Α7).

Παράλληλα η ΕΣΑμεΑ επαναφέρει προτάσεις που αφορούν στην προστασία των συντάξεων ατόμων με αναπηρία και ατόμων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία από τις μειώσεις που επιβλήθηκαν με το ν. 4093/20123 καθώς και στην προστασία των εισοδημάτων εργαζομένων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους του δημοσίου τομέα.

Τέλος ζητά από τη Βουλή των Ελλήνων να λάβει υπόψη την οικονομική εξαθλίωση στην οποία έχουν περιέλθει τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους εξαιτίας του πρόσθετου κόστους που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία το οποίο βαίνει αυξανόμενο και επιβαρύνονται σε μεγάλο ποσοστό οι ίδιοι.

Η επιστολή:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα: 26-4-2013
Πληροφορίες: Ε. Μπαρμπαλιά Αρ. Πρωτ: 1633

Προς : Πρόεδρο και Μέλη Ελληνικού

Κοιν: «Πίνακας Αποδεκτών»

Θέμα: Προτάσεις για το ν/σ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»

Αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε της Βουλής
Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της επί του πολυνομοσχεδίου που θα συζητηθεί με τη μορφή του κατεπείγοντος στις αρμόδιες επιτροπές και στην ολομέλεια της Βουλής. Δεδομένου ότι στο πολυνομοσχέδιο εμπεριέχονται επείγοντα μέτρα εφαρμογής και του ν. 4093/2012 επαναφέρουμε προτάσεις που αφορούν στην προστασία των συντάξεων ατόμων με αναπηρία και ατόμων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία από τις μειώσεις που επιβλήθηκαν με το ν. 4093/20123 καθώς και στην προστασία των εισοδημάτων εργαζομένων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους του δημοσίου τομέα.

Επίσης ζητούμε να λάβετε υπόψη σας την οικονομική εξαθλίωση στην οποία έχουν περιέλθει τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους εξαιτίας του πρόσθετου κόστους που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία το οποίο βάινει αυξανόμενο και επιβαρύνονται σε μεγάλο ποσοστό οι ίδιοι.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στην εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 0,5 του νέου Ε.Ε.Τ.Α. δεν συμπεριλαμβάνονται τα πρόσωπα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα που πάσχουν από νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, παρόλο που ο νομοθέτης και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών είχαν συμπεριλάβει ευνοϊκή ρύθμιση στη τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (βλ. πρόταση στην υποπαράγραφο Α7).

Οι προτάσεις μας επί των άρθρων του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

Άρθρο πρώτο: Παράγραφος Α Υποπαράγραφος Α1:

Στο τέλος της παρ. 2, ζητούμε να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση σε φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας 67% βάσει γνωμάτευσης αρμόδιας δημόσιας αρχής ή τα πρόσωπα που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% όπως ορίζει το άρθρο 7 του ΚΦΕ δίδεται η δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες δόσεις τις οφειλές τους από αυτές που ορίζονται στην περ. 1 χωρίς να αποκλείονται από το ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων»

Στην παρ. 7 ζητούμε να οριστεί ότι για αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους στα ΚΕΠΑ εφόσον διαπιστώνεται η μακρόχρονη αναμονή τους για την εξέτασή τους πέραν του ενός μήνα δίνεται η δυνατότητα καταβολής της πρώτης δόσης μετά την πιστοποίηση της αναπηρίας τους και εφόσον τους καταβληθεί η σύνταξη ή το αναπηρικό επίδομα (προνοιακό, εξωϊδρυματικό κ.λπ.).

Σχόλιο: Είναι το ελάχιστο που μπορεί να πράξει η Πολιτεία για τα άτομα με αναπηρία που αναμένουν επί μήνες την πιστοποίηση της αναπηρία τους στα κ ΚΕΠΑ και για αυτό το λόγο

Άρθρο πρώτο Υποπαράγραφος Α7: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Στην παρ. 10 του άρθρου πρώτου παρόντος ν/σ ζητούμε:

α) να συμπεριληφθούν με σαφή και διακριτό τρόπο τα πρόσωπα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία με νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση που το ποσοστό αναπηρία τους προσδιορίζεται στο 67% και άνω. Άλλωστε ο νομοθέτης σε κατανόηση της οικονομικής δυσπραγίας αυτών των οικογενειών είχε προβλέψει για το Ε.Ε.ΤΗ.Δ.Ε στο άρθρο 2 πράξης νομοθετικού περιεχομένου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/ΤΒ΄/16-12-2011 την ένταξη αυτής της ευαίσθητης οικονομικά ομάδας στις ρυθμίσεις του μειωμένου συντελεστή 0,5.

β) να συμπεριληφθούν και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67%, δεδομένου ότι το ποσοστό αναπηρίας για κατηγορίες αναπηρίας/χρόνιας πάθησης μόνιμες και μη αναστρέψιμες: όπως: κινητικές αναπηρίες (ακρωτηριασμοί), κώφωση – βαρηκοϊα, αιμορροφιλία, θαλασσαιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης με επιπλοκές, συγγενείς καρδιοπάθειες, άτομα με ψυχική αναπηρία, καθορίζεται στο 67%.

γ) εφόσον η πληρωμή του ΕΕΤΗΔΕ συνεχίζει να συνδέεται με το λογαριασμό της ΔΕΗ θα πρέπει να προβλεφθεί η προστασία όλων των καταναλωτών με αναπηρία/χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία από τη διακοπή ρεύματος σε περίπτωση αδυναμίας τους να καταβάλλουν το ειδικό τέλος ακινήτου.

Στην παρ. 11 της Υποπαραγράφου Α7 με την οποία ορίζονται ομάδες του πληθυσμού που απαλλάσσονται του ΕΕΤΑ ζητούμε να ενταχθεί περ. στ ως εξής:

στ) απαλλάσσονται του ΕΕΤΑ άτομα με αναπηρία των οποίων η σύνταξη αναπηρίας ή το αναπηρικό επίδομα (προνοιακό επίδομα, εξωϊδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.) έχει διακοπεί εξαιτίας υπαιτιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών ΚΕΠΑ να πιστοποιήσουν την αναπηρία τους και αποδεδειγμένα αναμένουν την πιστοποίηση αναπηρία τους επί μακρό χρονικό διάστημα.

Στην παρ. 16 της υποπαραγράφου Α& με την οποία ορίζεται η έκδοση Υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση του τρόπου και διαδικασίας είσπραξης του .Ε.Ε.Τ.Α. μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και την απόδοσή του στο δημόσιο προτείνουμε τη συμπερίληψη περίπτωσης στ) ως εξής:

στ) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των μελών οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία καταναλωτών της ΔΕΗ και των εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος από την διασύνδεση πληρωμής του Ε.Ε.Τ.Α. με το λογαριασμό ρεύματος.

Υποπαράγραφος Δ.1.: Συμπλήρωση διατάξεων ου άρθρου 34 του ν. 4141/2013.

Με το ν. 4141 στο άρθρο 38 ο νομοθέτης προχώρησε στην τροποποίηση διατάξεων του φορολογικού νόμου 4110/2013 και έδωσε τη δυνατότητα στους φορολογούμενους με αναπηρία να καταθέτουν γνωμάτευση αναπηρίας της ΑΣΥΕ εκτός των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ. Επιβάλλεται για την προστασία του ΚΕΠΑ και για να δοθεί η δυνατότητα χρήσης ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων να συμπληρωθούν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4141/2013 ως εξής: «Οι υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (εφορίες) κάνουν δεκτές για τη χορήγηση οικονομικών και κοινωνικών παροχών γνωματεύσεις αναπηρίας κάθε δημόσιας υγειονομικής αρχής εφόσον οι γνωματεύσεις έχουν την ένδειξη εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς τους.»

Σχόλιο: Επιβάλλεται η ανωτέρω ρύθμιση για να μην κατακλυστεί αναίτια και παράλογα το ΚΕΠΑ με αιτήσεις που αφορούν στην πιστοποίηση αναπηρίας για φορολογική χρήση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Υποπαράγραφος ΣΤ 12.

α) Ζητούμε να συμπεριλάβετε ρύθμιση με την οποία θα προστατευτούν με ρητό και σαφή τρόπο από το μέτρο της κατάργησης οργανικών θέσεων όλες οι υπηρεσίες και φορείς δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υποστηρικτικές (υγειονομικές, προνοιακές, κοινωνικής επανένταξης κ.λπ.) προς τα άτομα με αναπηρία.

β) Ζητούμε να προστατευτούν με ρητή διάταξη από οποιοδήποτε μέτρο αφορά σε καταγγελία σύμβασης εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι εργαζόμενοι με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και εργαζόμενοι γονείς/κηδεμόνες/αδέλφια/σύζυγοι των οποίων οι συμβάσεις έχουν κριθεί αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ. Σημειώνουμε ότι από το μέτρο της διαθεσιμότητας έχουν προστατευτεί οι έχοντες ποσοστό αναπηρίας 67% και γονείς σύζυγοι ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Υποπαράγραφο ΙΑ1: Πάγια ρύθμιση οφειλών των οφειλομένων εισφορών στου φορείς κοινωνικής ασφάλισης:

Στο τέλος της παρ. 1 με την οποία δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ζητούμε τη συμπερίληψη εδαφίου ως εξής: «Σε φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω βάσει γνωμάτευσης αρμόδιας δημόσιας αρχής ή τα πρόσωπα που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% όπως ορίζει το άρθρο 7 του ΚΦΕ δίνεται η δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες δόσεις τις οφειλές τους λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος της δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των είκοσι (20,00) ευρώ.

Στην περίπτωση αα) της παρ. 1 συμπληρώνεται εδάφιο ως εξής: «Σε οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω βάσει γνωμάτευσης αρμόδιας δημόσιας αρχής ή τα πρόσωπα που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% όπως ορίζει το άρθρο 7 του ΚΦΕ ο ασφαλιστικός φορέας κρίνει την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής λαμβάνοντας υπόψη το πρόσθετο κόστος των αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία ή χρόνια πάθησης.»

Σχόλιο: Σημειώνουμε ότι για άτομα με αναπηρία που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή έχουν ατομική επιχείρηση δεν έχει προβλεφθεί καμία ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση τα τελευταία χρόνια.

Τέλος επαναφέρουμε τις προτάσεις μας που αφορούν στην προστασία των εισοδημάτων συνταξιούχων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους και εργαζόμενων με αναπηρία στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Πρόταση 1η: Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4011/13 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» που αφορά στις συντάξεις αναπηρίας του Δημοσίου τομέα.

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4111/13 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:

«Η περίπτωση δ. της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής «Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α’209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α’120) και 1977/1991 (Α’185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου , γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω».

Πρόταση 2η: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4111/13 σε ότι αφορά το μέτρο της κατάργησης δώρων εορτών αδείας στους συνταξιούχους δημοσίου τομέα.

Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4111/13 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:

Στο τέλος της υποπαραγράφου Β.4 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 προτείνουμε να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’210) ή των άρθρων 100 εως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α’209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α’120) και 1977/1991 (Α’185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου , γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω».

Πρόταση 3η: Για εξαιρετικούς λόγους κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων με αναπηρία και εργαζομένων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί όλες τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί στους μισθούς τους από την αρχή της οικονομικής κρίσης ζητούμε να εξαιρεθούν από το μέτρο της κατάργησης των δώρων εορτών προτείνουμε τη συμπερίληψη του ακόλουθου εδαφίου στο τέλος της υποπαραγράφου Β4 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012.

«Από την ρύθμιση της υποπαραγράφου Β4 του ν. 4093/2012 εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή γονείς/σύζυγοι/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και έχουν προσληφθεί μέσω των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/86 και του ν. 2643/98 στο στενό, ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚ,Ο ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, και εν γένει τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και γονείς, σύζυγοι /κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με γενικές προκηρύξεις στο στενό, ευρύτερο δημόσιο τομέα ΔΕΚΟ ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού.

Σχόλιο: Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στον αναπηρικό χώρο είναι αυτοί που δεν έχουν προστατευτεί από τις μειώσεις προηγούμενων εφαρμοστικών νόμων, και ως εκ τούτου έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στα εισοδήματά τους.

Πρόταση 4η: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4111/13 που αφορούν στις μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα. .

Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4111/13 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου…» προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:

«Το τελευταίο εδάφιο της υποπαράγραφου ΙΑ5 του Κεφ. ΙΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται τα πρόσωπα τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου 4 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρό τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80%.

Πρόταση 5η: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4111/13 που αφορούν στο μέτρο της κατάργησης δώρων και εορτών.

Η παρ. 6 του άρθρου 34 του πρόσφατου ν. 4111/2013«Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..» ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:

«Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ 6 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδαφίου 4 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 32 καθώς και συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρό τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και συνταξιούχοι οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες αναπηρίας του ν. 612/77 αλλά έχουν συνταξιοδοτηθεί με γενικές συνταξιοδοτικές διατάξεις.»

Πρόταση 6η : Επαναφορά της διάταξης του ν. 4093/12 σε ότι αφορά την εξαίρεση των συνταξιούχων αναπηρίας από το ηλικιακό όριο χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ.
Η Παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4111/23013 προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του ν. 4093/2012, παραμένει σε ισχύ ως έχει.»

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
-Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα
-Γραφείο Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Σταϊκούρα
-Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη
-κ. Χρ. Πολυζωγόπουλο, Πρόεδρο ΟΚΕ
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Μεταβιβάσιμα αρχεία:
Ανακοίνωση σε ηλεκτρονική μορφή (application/msword, 157 KB)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.