Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Επιδοτούμενα δάνεια για αγορά ή ανέγερση κατοικίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Φορέας: Oργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Θεσμικό πλαίσιο: α) Ν.Δ.2963/54, β) Κανονισμός «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον ΟΕΚ», γ) Ν.2116/93(ΦΕΚ 18Α΄), δ) Ν.2224/94(ΦΕΚ 112Α΄), ε) Ν.2736/99(ΦΕΚ 172Α΄), στ)Αρ. 50380/18-6-99απόφαση Υπ.Εργ. & Κοιν.Ασφ., ζ) Αρ.  50454/15-6-99   Κ.Α. Υπ.Οικ., Εργ. & Κοιν. Ασφ., η) Αρ.50288/20-6-00 Απ. Υπ. Εργ. & Κοιν.Ασφ.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 6 μήνες έως 1 χρόνο
Χρόνος ισχύος της παροχής: 1/7/99 – 31/03/2009
Προϋποθέσεις: 
Μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις: βλέπε πίνακα στο τέλος του κεφ.11
- Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω, ανεξάρτητα από αριθμό ημερομισθίων.
- Οι υπόλοιποι δικ/χοι να έχουν τα ανάλογα με την κατηγορία τους ημερομίσθια.
- Δεν πρέπει να έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα από το οριζόμενο στην κατηγορία τους, ανάλογα της οικογενειακής κατάστασής τους.
- Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
- Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ.1138/72.
Δικαιολογητικά: 
- Αίτηση (ειδικό έντυπο)
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- Βεβαίωση ημερομισθίων από τον Ασφαλιστικό φορέα ή απόφαση συντ/σης.
- Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης
- Αντίγραφο Εντύπου Ε9
- Συμβόλαιο Οικοπέδου και Τοπογραφικό διάγραμμα (για ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο).
Διαδικασία: 
- Υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών
- Έλεγχος προϋποθέσεων
- Απόφαση υπηρεσίας για έγκριση (ή μη) του δανείου
- Αποστολή έγκρισης στον δικαιούχο
- Εύρεση ακινήτου εάν πρόκειται για αγορά
- Συνεννόηση για διαδικασίες και όρους χορήγησης με συνεργαζόμενη τράπεζα
- Έλεγχος του προς αγορά ή ανέγερση ακινήτου από μηχανικούς του ΟΕΚ και σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
- Σύναψη αγοραστικού συμβολαίου (εάν πρόκειται για αγορά)
- Σύναψη δανειακής σύμβασης της τράπεζας με τον δικαιούχο
- Εκταμίευση του ποσού του δανείου από την τράπεζα και είσπραξη από το δικαιούχο
- Αν πρόκειται για δάνειο ανέγερσης η εκταμίευση γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και σύμφωνα με τους όρους της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας
Παρατηρήσεις: 
Α) Ασφαλιστικές προϋποθέσεις: 
βλέπε πίνακα εδώ

Πηγή: http://www.oek.gr/ και Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.