Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Στεγαστική συνδρομή σε εξαιρετικές περιπτώσεις: παραχώρηση κατοικίας ή στεγαστικού δικαιώματος.

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Φορέας: Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Θεσμικό πλαίσιο: α) Κανονισμός «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από τον ΟΕΚ (Αρθρ.31 – παρ.1) β) Αριθμ. 50614/96 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: 
- Απόφαση ΔΣ-ΟΕΚ για έγκριση: στις αρχές κάθε χρόνου
- Διαδικασία αγοράς από τον ΟΕΚ της κατοικίας για παραχώρηση στον δικ/χο: περίπου 6 μήνες.
Χρόνος ισχύος της παροχής: 
Υποβολή αίτησης οποτεδήποτε (πρόγραμμα διαρκείας)
Προϋποθέσεις: 
Εξαιρετικές περιπτώσεις έντονης κοινωνικής ή οικονομικής ανάγκης του δικαιούχου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.
Κριτήρια ένταξης: 
- Κατάσταση υγείας του δικαιούχου και των προστατευόμενων μελών.
- Οικογενειακή και Οικονομική κατάσταση.
- Μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις: Δικαιούχοι: κάτοικοι Αθήνας – Θεσ/νίκης 750 ημερομίσθια, κάτοικοι υπόλοιπης Ελλάδας 500 ημερομίσθια.
- Συνταξιούχοι οριστικά ανεξάρτητα από αριθμό ημερομισθίων.
- Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
- Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ.1138/72.
Δικαιολογητικά: 
- Αίτηση (Ειδικό έντυπο)
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- Βεβαίωση ημερομισθίων από τον Ασφαλιστικό φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης
- Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να διαπιστώνεται η έντονη κοινωνική ανάγκη, αναπηρία κ.λπ.
- Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης
- Αντίγραφο Εντύπου Ε9
Διαδικασία: 
- Υποβολή δικαιολογητικών
- Έλεγχος προϋποθέσεων
- Αξιολόγηση αίτησης από ειδική επιτροπή
- Απόφαση ΔΣ-ΟΕΚ για έγκριση (ή μη) παραχώρησης έτοιμης κατοικίας του ΟΕΚ ή αγοράς από τον ΟΕΚ υποδειχθείσας από τον δικαιούχο κατοικίας και παραχώρηση στη συνέχεια σε αυτόν.
Παρατηρήσεις: 
- Οι κατοικίες που παραχωρούνται δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δέκα (10) κάθε χρόνο.
- Τα μεμονωμένα άτομα δεν δικαιούνται παραχώρηση κατοικίας.
- Ανάπηρα παιδιά ανεξάρτητα ηλικίας θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.
- Σε όλα τα προγράμματα του ΟΕΚ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΚ.

Πηγή: http://www.oek.gr/ και Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.