Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Μέτρα και ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για παροχή νομικής βοήθειας

Νέα κίνηση του υπ. Δικαιοσύνης.

Σε αλλαγή του νόμου για την «παροχή νομικής βοήθειας σε φυσικά πρόσωπα» προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια εποχή που λόγω της οικονομικής κρίσης οι αιτήσεις έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι αιτήσεις κατηγορουμένων, ακόμη και για κακουργήματα, για να τους διορίσει το δημόσιο δικηγόρο αφού δεν μπορούν οι ίδιοι να ανταποκριθούν ακόμη και στην ελάχιστη δικηγορική αμοιβή έφτασαν τις 388 για το 2015, ενώ το 2010 ήταν μόλις 98! Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσιο διαβούλευση και αφορά τους χαμηλού εισοδήματος Έλληνες πολίτες, αλλά και στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στους χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους, αλλά και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο πολίτες χαμηλού εισοδήματος ορίζονται εκείνοι οι οποίοι:

1) το μέσο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει: α) για άγαμο το ποσό των 6.000 ευρώ, β) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης το ποσό των 7.000 ευρώ, γ) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με ένα προστατευόμενο τέκνο το ποσό των 8.000 ευρώ, δ) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με δύο προστατευόμενα τέκνα το ποσό των 9.000 ευρώ, ε) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το ποσό των 10.000 ευρώ, και

2) έχουν κατά το τελευταίο φορολογικό έτος πριν την υποβολή της αίτησης τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το τριπλάσιο των ανωτέρω ορίων.

Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Αν υπάρχουν καταθέσεις του αιτούντος ή των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, σε Τράπεζες (και του εξωτερικού), συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των εν λόγω ορίων.

Ποιοι άλλοι έχουν δικαίωμα στην νομικοί βοήθεια

Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι επίσης όσοι:

α) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους είναι άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες,

β) πάσχουν από: 1) ασθένεια ιδιαίτερης σοβαρότητας, γεγονός που θα πρέπει να προκύπτει από σχετικές γνωματεύσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας

2) αναπηρία ποσοστού τουλάχιστον 67%, γεγονός που θα πρέπει να προκύπτει από σχετική γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, και εξαιτίας τους απαιτείται τακτική ή συνεχιζόμενη θεραπεία για μακρό χρόνο, ώστε αφαιρουμένων των σχετικών δαπανών να απομένουν κατ’ έτος εισοδήματα ίσα ή μικρότερα προς αυτά.

Η νομική βοήθεια παρέχεται σε υποθέσεις ιδιωτικού, δημοσίου και ποινικού δικαίου ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον ανακριτικών και προανακριτικών αρχών.

Επίσης, παρέχεται στη διαδικασία της συμβιβαστικής επέμβασης του Ειρηνοδίκη της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης και της ποινικής συνδιαλλαγής (άρθρο 308Β Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος και συμπεριλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών με σκοπό τη διευθέτηση της διαφοράς πριν αυτή εισαχθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Για τις υποθέσεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, η παροχή νομικής βοήθειας δίνεται σε όλους τους διαδίκους, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, για το σύνολο των διαδικασιών της πολιτικής και διοικητικής δίκης, όπου είναι υποχρεωτική η παράσταση του διαδίκου με πληρεξούσιο δικηγόρο.

Για τις ποινικές υποθέσεις η νομική βοήθεια παρέχεται αν ο διάδικος δεν έχει δικηγόρο και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Παρέχεται κατά πρώτον στον κατηγορούμενο:

α) για κακούργημα, κατά το στάδιο της προανάκρισης, της ανάκρισης και της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο,

β) για πλημμελήματα για τα οποία προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο,

γ) για την άσκηση και την παράσταση στη συζήτηση κάθε ενδίκου μέσου κατά καταδικαστικής απόφασης, όταν αφορά την περίπτωση επιβολής ποινής στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον 6 μηνών,

δ) για την άσκηση και την παράσταση στη συζήτηση κάθε αίτησης ή ενδίκου μέσου αν αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε ενώ ήταν εξαρτημένος και πριν την εισαγωγή του σε πρόγραμμα διάγνωσης της εξάρτησης, σωματικής αποτοξίνωσης και ψυχικής απεξάρτησης των αναγνωρισμένων φορέων (θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης), στο οποίο έχει προσέλθει οικειοθελώς και συμμετέχει, καταβάλλοντας προσπάθειες απεξάρτησης, ή έχει ολοκληρώσει αυτό και διατηρεί την απεξάρτηση,

ε) για την παράσταση ενώπιον δικαστικού συμβουλίου ή για την άσκηση και την παράσταση στη συζήτηση ενδίκου μέσου κατά της απόφασης του συμβουλίου Εφετών, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (νόμος 3251/2004),

στ) για την άσκηση και την παράσταση στη συζήτηση αίτησης επανάληψης της διαδικασίας υπέρ καταδικασμένου, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή που δεν έχει ανασταλεί.

Κατά δεύτερον παρέχεται στον παθόντα: α) για κακούργημα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό και

β) για πλημμελήματα για τα οποία προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.

--------------

Το Δημόσιο παραχωρεί κτίρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

«Αντίδωρο» οι 15 υποτροφίες σε υπαλλήλους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την παραχώρηση από το Δημόσιο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος δύο κτιρίων και της έκτασης 30 στρεμμάτων από το αγρόκτημα της Θέρμης, που τα περιβάλλει, για 25 χρόνια, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη.

«Η κίνησή μας αυτή δείχνει έμπρακτα τη διάθεσή μας να στηρίξουμε τις προσπάθειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», ανέφερε ο κ. Αποστόλου, προσθέτοντας ότι το «αντίδωρο» που εξασφάλισε το Δημόσιο είναι το να δίνονται, κάθε χρόνο, 15 υποτροφίες για παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε υπαλλήλους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του συνεταιριστικού χώρου. Στόχος, η εξειδίκευση των στελεχών στον αγροτοδιατροφικό τομέα. «Είναι εκείνοι που θα φέρουν, άλλωστε, τα αποτελέσματα των ερευνών τους στην αγροτική παραγωγή», είπε.

«Η παρουσία μας εδώ είναι έκφραση της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης και της Πολιτείας προς το έργο που έχει επιτελέσει, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», ανέφερε με τη σειρά του ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης. Ο κ. Φίλης μάλιστα, ανακοίνωσε, ότι θα προχωρήσει από εφέτος σε διαδικασίες περαιτέρω στελέχωσης του ΔΠΕ, μέσω διορισμών και αποσπάσεων, καθώς επίσης και ότι στο άμεσο μέλλον, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για να επεκταθούν τα προγράμματα σπουδών και να υπάρξουν συνεργασίες με τμήματα άλλων πανεπιστημίων.

«Είναι σημαντικό να προωθήσουμε τη συνεργασία και την επικουρικότητα αντί του ανταγωνισμού», συμπλήρωσε, ενώ παίρνοντας το λόγο η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου, τόνισε τη σημασία της προσφοράς τεχνογνωσίας, από ένα πανεπιστήμιο σε ένα άλλο, σε ό,τι αφορά στις διεθνείς συνεργασίες.

«Habemus domum», είπε με νόημα στην ομιλία του ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΔΠΕ, καθηγητής, Κώστας Γραμμένος, ο οποίος επισήμανε, ότι η σημερινή ημέρα είναι η δεύτερη ημέρα-ορόσημο, μετά από εκείνη κατά την οποία ανακοινώθηκε η ίδρυση του πανεπιστημίου, το 2005, επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ Ωνάσης, Αντώνης Παπαδημητρίου, για την παραχώρηση της χρήσης των κριτικών δομών και συνεχάρη την κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξη της στο ΔΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ίδρυμα χρηματοδοτεί με 170.000 ευρώ ετησίως, για τέσσερα χρόνια, το Διεθνές Πανεπιστήμιο σε ό,τι αφορά στη θεματική περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας και επιπρόσθετα, χρηματοδοτεί τη διδασκαλία και έρευνα διεθνών επιστημόνων που έρχονται από ένα έως έξι μήνες να διδάξουν, μέσω του προγράμματος «Onassis Scholars».

Σημειώνεται, ότι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούνται προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην αγγλική γλώσσα, που τα παρακολουθούν φοιτητές από 41 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Επίσης, στο ΔΠΕ διδάσκουν 7 μέλη ΔΕΠ και ένα ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και 16 επιστημονικοί συνεργάτες, με τους επισκέπτες καθηγητές να είναι Έλληνες διδάσκοντες, που έρχονται και από το εξωτερικό, είτε διδάσκοντες από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

--------------

Αλλαγές στα τέλη και τα παράβολα της Δικαιοσύνης

Στόχος ο εξορθολογισμός του υπάρχοντος συστήματος.

Τον εξορθολογισμό του υπάρχοντος συστήματος που αφορά τα τέλη και τα παράβολα της Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση επιδιώκεται, σύμφωνα με το υπουργείο, η μεταρρύθμιση του σχετικού καθεστώτος με επιλεκτικές αυξήσεις, αλλά και μειώσεις σχετικών ποσών.

Στόχος του επίμαχου νομοσχεδίου είναι η ελάφρυνση των παραβόλων και τελών που τυγχάνουν μεγάλης χρήσης στην καθημερινότητα και αφορούν υποθέσεις που δεν έχουν κριθεί σε δεύτερο βαθμό ή στο ακυρωτικό δικαστήριο ή δεν έχουν διέλθει από την κρίση πολυμελούς δικαστηρίου. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η λήψη μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας στα σχετικά ζητήματα μέσω της κωδικοποίησης των συναφών διατάξεων και της ανάθεσης της παρακολούθησης των σχετικών νομοθετικών εξελίξεων σε ειδική για αυτό ομάδα. Επίσης, οργανώνεται ο τρόπος δημοσιοποίησης αυτών που θα συμπληρωθεί με την ανάπτυξη τρόπου υπολογισμού των τελών φιλικού στο χρήστη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Ειδικότερα, με το Σχέδιο Νόμου προτείνονται τα εξής:

1) Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.

2) Μείωση κατά 50% του δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές αγωγές που αφορούν εργατικές διαφορές, στις περιπτώσεις που αυτό επιβαλλόταν έως σήμερα.

3) Θέσπιση παραβόλου χαμηλού ύψους σχετικά με την προβολή αιτήματος αναβολής, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων.

4) Μείωση του ύψους των παραβόλων για την άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων, μονομελών πρωτοδικείων και πολυμελών πρωτοδικείων.

5) Αύξηση των παραβόλων αναίρεσης έναντι αποφάσεων πολυμελούς πρωτοδικείου και εφετείου, καθώς και των παραβόλων αναψηλάφησης έναντι αποφάσεων εφετείου και Αρείου Πάγου.

6) Μείωση από το 50% στο 20% του ποσού που προκαταβάλλεται μέχρι την αρχική δικάσιμο έφεσης στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές.

7) Μείωση από τα 100 στα 50 ευρώ του παραβόλου της έγκλησης.

Μικρές αυξήσεις στα χαρτόσημα που επικολλούνται σε παραστάσεις, ένδικα βοηθήματα ή μέσα και άλλες αιτήσεις ενώπιον δικαστικών.

--------------

Αλλάζει ο «χάρτης» των υποθηκοφυλακείων

Καταργούνται ειδικά και μη ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία, ενώ δημιουργούνται 41 νέα έμμισθα.

Σε αλλαγή του χάρτη των υποθηκοφυλακείων της χώρας προχωρά με νομοσχέδιο του το υπουργείο Δικαιοσύνης. Με το νομοσχέδιο, το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση και έχει τον τίτλο «αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας» καταργούνται ειδικά και μη ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία ενώ δημιουργούνται 41 νέα έμμισθα.

Στο επίμαχο σχέδιο νόμου αναφέρεται πως το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων τοποθετείται , με κριτήριο τα έτη υπηρεσίας, στο υποθηκοφυλακείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται, ενώ τυχόν πλεονάζον προσωπικό τοποθετείται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων αντίστοιχης κατηγορίας των τυπικών προσόντων τους σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της εφετειακής περιφέρειας στην οποία ανήκε το υποθηκοφυλακείο όπου υπηρετούσε.

Όπως προβλέπεται, οι δικαστικοί υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε υποθηκοφυλακεία που μετατρέπονται σε κτηματολογικά γραφεία, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις στα δικαστήρια και τις δικαστικές υπηρεσίες της εφετειακής περιφέρειας στην οποία ανήκει το υποθηκοφυλακείο όπου υπηρετούν. Όσο για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τοποθετούνται σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της εφετειακής περιφέρειας στην οποία ανήκε το υποθηκοφυλακείο όπου υπηρετούσαν ή στην οριστική δομή των κτηματολογικών γραφείων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καλύπτοντας αντίστοιχες οργανικές θέσεις της κατηγορίας και κλάδου στον οποίο ανήκουν. Επιπλέον, οι υποθηκοφύλακες που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ενώ μπορούν εάν θέλουν να επαναδιοριστούν δικηγόροι.

Στο σχέδιο νόμου καταγράφονται τα νέα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, τα οποία είναι τα εξής: Αγρινίου, Αθηνών Β΄, με έδρα το Περιστέρι, Αθηνών Γ΄, με έδρα το Κορωπί, Αλεξανδρούπολης, Άμφισσας, Αργοστολίου, Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, Δράμας, Έδεσσας, Ζακύνθου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λιβαδειάς, Μυτιλήνης, Νάξου, Ξάνθης, Πολυγύρου, Πρέβεζας, Πύργου, Ρεθύμνου, Σερρών, Σπάρτης,

Σύρου, Τρικάλων, Τρίπολης, Φλώρινας και Χαλκίδας. Επίσης, με το επίμαχο νομοσχέδιο καταργούνται τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία Χαλανδρίου και Σαλαμίνας, τα οποία συγχωνεύονται με τα υποθηκοφυλακεία Αθηνών Α΄ και Πειραιά αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών, την ερχόμενη Κυριακή, προχωρά σε έκτακτη γενική συνέλευση, «λόγω της επείγουσας κατάστασης» που έχει δημιουργηθεί από το επίμαχο νομοσχέδιο.

--------------

Ψαροντουφεκάς εντόπισε… νάρκη κοντά στις ακτές του Βόλου

Ήταν από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εξουδετερώθηκε από τη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών του ΠΝ.

Νάρκη από την εποχή του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, εξουδετέρωσαν άνδρες της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού το απόγευμα λίγο έξω από την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Βόλου.

Η νάρκη εντοπίσθηκε τυχαία από ψαροντουφεκά πριν από 4 ημέρες σε απόσταση 30 μέτρων από την βραχώδη ακτή στην Κριθαριά και σε βάθος 4 μέτρων. Ενημερώθηκε αμέσως, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο κάλεσε τους ειδικούς των υποβρυχίων καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού για την εξουδετέρωσή της με ελεγχόμενη έκρηξη.

Από τις 12.30 το μεσημέρι, το λιμανάκι της Κριθαριάς, αποκλείσθηκε από μεγάλο πλωτό του Λιμενικού Σώματος, ενώ από ξηράς απαγορεύθηκε η προσέγγιση πολιτών και κολυμβητών, μέχρι τις 4 το απόγευμα, όταν και επετεύχθη η έκρηξη και η εξουδετέρωση της νάρκης.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr , http://www.newsbeast.gr , http://www.newsbeast.gr , http://www.newsbeast.gr και http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.