Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Στην ΕΛΣΤΑΤ εκατομμύρια ΑΦΜ από την ΓΓΔΕ

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Τι γνωμοδότησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Ναι» στην διαβίβαση προσωπικών στοιχείων φορολογικού ενδιαφέροντος εκατομμυρίων φορολογουμένων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είπε, με γνωμοδότηση της, η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή κλήθηκε από τη ΓΓ∆Ε να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ προσωποποιημένων στοιχείων ανά ΑΦΜ., που περιλαμβάνουν τόσο πληροφορίες μητρώου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλματος, τηλέφωνο επικοινωνίας, είδος δραστηριότητας, σχέσεις κτλ.) όσο και πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος (ολόκληρο το έντυπο Ε3 για επιτηδευματίες – φυσικά και νομικά πρόσωπα από το έτος 2011, υποσύνολο κωδικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.. για τα ίδια έτη κ.α.) τακτοποιημένες µε τα υπόχρεα πρόσωπα. Όπως ανέφερε στο ερώτημα της η ΓΓΔΕ , τα συγκεκριμένα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών και την ενημέρωση του μητρώου επιχειρήσεων και ζητήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΓΓ∆Ε, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τι λέει η Αρχή

Στην γνωμοδότηση της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τονίζει ότι υπάρχει σαφής νομική βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας και αφετέρου ότι η δημόσια στατιστική αρχή συγκαταλέγεται στους σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί καταρχήν, θεμιτό σκοπό επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και ευαίσθητων, όπως προκύπτει και από το άρθρο 8 πάρ. 4 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. «Η διαβίβαση των στοιχείων μητρώου (Taxis, ΦΠΑ) και η ανάγκη επικαιροποίησης των τηρουμένων από την ΕΛΣΤΑΤ δεδομένων προκύπτει από υπερνομοθετικής ισχύος νομοθεσία, δηλαδή τον Κανονισμό 177/2008 της ΕΕ. Συνεπώς θα πρέπει να διαβιβαστούν τα αιτούμενα στοιχεία από τη ΓΓΔΕ στην ΕΛΣΤΑΤ» τονίζει χαρακτηριστικά στη γνωμοδότηση της.

Αναφερόμενη δε στο ζήτημα της ενημέρωσης των υποκειμένων, η ΑΠΔΠΧ σημειώνει ότι µε δεδομένη την ύπαρξη σαφούς νομοθετικής ρύθμισης η οποία προβλέπει τη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ, είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι δεν υφίσταται υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης, καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι η διαβίβαση αποτελεί κοινή γνώση του επιμελούς πολίτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχή επισημαίνει πως υφίσταται ανάγκη ειδικού προσδιορισμού, απαρίθμησης καθώς και ειδικής αιτιολόγησης από την ΕΛΣΤΑΤ όταν αφορά στη διαβίβαση δεδομένων από την ΓΓ∆Ε όχι δειγματοληπτικά, αλλά καθολικά/μαζικά για ένα σύνολο φορολογουμένων. Επιπλέον, στη γνωμοδότηση της υπογραμμίζει ότι υφίσταται ζήτημα σχετικά µε τη νομιμότητα διαβίβασης φορολογικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ΓΓ∆Ε πριν τη σχετική πρόβλεψη στη νομοθεσία περί φορολογικού απορρήτου, το 2014.


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.