Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Θέσεις για εκπαιδευτικούς στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Πίνακες με θέσεις.

Περιορισμένες θέσεις για ειδικότητες εκπαιδευτικών προσφέρονται στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για το οποίο η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου και λήγει στις 12 μ.μ. της 20ης -7-2015.

Σημειώνουμε ότι τις 2 θέσεις ανθρωπιστικών σπουδών μπορούν να τις διεκδικήσουν μεταξύ των άλλων απόφοιτοι ξένων φιλολογιών, φιλόλογοι, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.

Τις θέσεις των φιλολόγων μπορούν να τις διεκδικήσουν απόφοιτοι ελληνικών και ξένων φιλολογιών και μεταξύ των άλλων απόφοιτοι τμημάτων Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Φορών, Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Γλωσσολογίας Ανατ. Μεσογείου.

Σε περίπτωση που απόφοιτοι καθηγητικών σχολών δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση της ειδικότητάς τους μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ΠΕ Διοικητικού, Διοικητικοί Λογιστές, Διοικητικού Οικονομικού. Για τις θέσεις των ειδικοτήτων αυτών απαιτείται

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Θέσεις ΔΕ

Όσοι πτυχιούχοι δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση ΠΕ αλλά θέση ΔΕ μπορούν να δηλώσουν τις ειδικότητες των ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικών Γραμματέων, Κλητήρων, Οδηγών, Οδηγών – Κλητήρων, Γενικών Καθηκόντων.

Για τις εν λόγω θέσεις απαιτείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΑΤΤΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΧΗΜΙΚΟΙ3
ΑΤΤΙΚΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚ.Υ. ΕΟΤ/Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚ.Υ. ΕΟΤ/Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ5
ΑΤΤΙΚΗΣΚ.Υ. ΕΟΤ/Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΟΙ2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΔΕΛΦΟΙ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΦΩΚΙΔΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ2
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ2
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ2
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ (ΑΘΗΝΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚ.Υ. ΕΟΤ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚ.Υ. ΕΟΤ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚ.Υ. ΕΟΤ/Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ5
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΓΡΕΒΕΝΩΝΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΝΕΜΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΥΝΕΜΤΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΞΑΝΘΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΠΥΤ Α.Μ.Θ.(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΥΝΕΜΤΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΥΝΕΜΤΕ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΥΤ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΑΣΙΘΙΟΥΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ1

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΥΝΕΜΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΡΟΔΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΕΠΑΣ-ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΡΟΔΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΥΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΦΩΚΙΔΑΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΔΕΛΦΟΙ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΦΩΚΙΔΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ4
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ4
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ ΟΔΗΓΟΙ (άδεια οδήγησης κατηγορία Β)1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ (ΑΘΗΝΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ (ΑΘΗΝΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΥΝΕΜΤΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚ.Υ. ΕΟΤ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚ.Υ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ2
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΕΠΑΣ-ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΕΟΔΗΓΟΙ1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΥΤ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ ΟΔΗΓΟΙ (άδεια οδήγησης κατηγορία Β)1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ6
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΝΕΜΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ ΟΔΗΓΟΙ (άδεια οδήγησης κατηγορία Β)1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΥΤ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΙΕΡΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΥΝΕΜΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΠΥΤ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΕΣΒΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΖΑΚΥΝΘΟΥΔΕΟΔΗΓΟΙ1
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ4
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΥΝΕΜΤΕ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΥΤ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΥΤ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΕΚΛΗΤΗΡΕΣ1
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΑΣΙΘΙΟΥΔΕΟΔΗΓΟΙ1
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΑ.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΛΑΣΙΘΙΟΥΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΠΥΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.