Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η ισχύς πιστοποιητικών πληροφορικής

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με εγκύκλιό του γνωστοποιεί ότι παρατείνεται η ισχύς των πιστοποιητικών πληροφορικής μέχρι και τις 30-6-2014. Πιο αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου της υπηρεσίας μας και όσον αφορά στους εγκεκριμένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής, τα οποία αποδεικνύουν τη γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ως πρόσθετου προσόντος διορισμού ή πρόσληψης στο Δημόσιο (σχετ. το άρ. 26 παρ. 6 περ. (ii) του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. Με την αριθ. 91/05-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡΗΛ-7Ξ) Απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), παρατάθηκε η ισχύς των πιστοποιητικών των φορέων:

- ECDL Ελλάς A.E.,

- VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A.,

- INFOTEST και

- ICT Hellas A.E.,

τα οποία εκδόθηκαν, υπό την παλαιά τους ονομασία, μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ (και παρατάθηκαν έως 31-12-2013), για έξι (6) επιπλέον μήνες, δηλ. μέχρι και 30-06-2014.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό την παλαιά τους ονομασία, είναι τα ακόλουθα:

- ECDL από την εταιρεία ECDL – GREEK COMPUTER SOCIETY – EΠY,

- Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία

Vellum Global Educational Services),

- IC3 και MOS (Microsoft Office Specialist) από CERTIPORT (Microsoft) (εταιρεία

INFOTEST, πρώην TECHNOPLUS) και

- BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ICT Hellas

Α.Ε.).

Β. Επίσης, με την προαναφερθείσα Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παρατάθηκε έως 30-06-2014 η ισχύς των πιστοποιητικών των φορέων:

- ECDL Ελλάς A.E. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/2619/3-2-06),

- VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A. (Πράξη πιστοποίησης αριθ.

Γ/4516/23-2-06),

- INFOTEST (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4517/23-2-06),

- ICT Hellas A.E. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4518/23-2-06) και ήδη ICT Europe

(Πράξη μετονομασίας αριθ. Γ/18897/18-7-07),

- KEY-CERT (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/8931/11-4-06),

- ACTA A.E. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/12017/18-5-06),

- I-SKILLS A.E. (Πράξη αριθ. Γ/22735/14-9-07)

- TELEFOS TRAINING EΠΕ (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/30921/18-12-07) και ήδη

- TELEFOS CERT ΕΠΕ (Πράξη μετονομασίας αριθ. Γ/12485/21-5-09) και

- DIPLOMA - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Πράξη πιστοποίησης

αριθ. Γ/24869/30-9-09), τα οποία εκδόθηκαν μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31-12-2011.

Γ. Τέλος, με την ίδια ως άνω πράξη παρατάθηκε έως 30-06-2014 η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν μέχρι και 31-12-2008 από τον ΟΕΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., www.eoppep.gr. Επίσης, αναλυτική αναφορά στους τίτλους των πιστοποιητικών που χορηγούνται από τους ανωτέρω φορείς μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Φορείς – Υποδείγματα – Παράρτημα 2: Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης.

Τέλος, περισσότερα στοιχεία σχετικά με το «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει), μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, www.ydmed.gov.gr:

α) στη διαδρομή Υπουργείο – Αρχείο Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση – Νέο Προσοντολόγιο και

β) στη διαδρομή Διοικητική Μεταρρύθμιση – Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών – Κωδικοποίηση Προσοντολογίου Σεπτέμβριος 2013.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.