Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης από τις βιομηχανίες

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/75/ΕΕ.

Μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από βιομηχανικές δραστηριότητες προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κωστή Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελου Λιβιεράτου με την οποία ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών.

Η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αριθμ. ΦΕΚ 1450 Β, 14/06/2013) και σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ θα οδηγήσει σε πολύ σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου, αφού προβλέπει πολύ χαμηλότερα όρια εκπομπών.

Ειδικότερα, θα επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης εκπομπών που έχουν τεθεί από την ΕΕ για το 2020, τουλάχιστον κατά 65% και 40% αντιστοίχως.

Στα μέτρα που προβλέπονται περιλαμβάνονται τα εξής:

- Επανεξετάζονται υποχρεωτικά οι όροι αδειοδότησης των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ, εντός τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση των αποφάσεων περί των συμπερασμάτων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) και βάσει αυτών καθορίζονται οριακές τιμές εκπομπών, με δυνατότητα περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές.

- Μειώνονται σημαντικά οι οριακές τιμές εκπομπών για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και τις μονάδες αποτέφρωσης / συναποτέφρωσης αποβλήτων.

- Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της προϊσχύουσας οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, με προσθήκη νέων δραστηριοτήτων όπως μονάδες βιοαερίου, χώροι προσωρινής ή υπόγειας αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, παραγωγή μοριοσανίδων, συντήρηση ξύλου και προϊόντων ξύλου με χημικές ουσίες, επεξεργασία ζωικής και φυτικής πρώτης ύλης για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών, κατεργασία σκωρίας και τέφρας, κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων - συμπεριλαμβανομένων αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και οχημάτων - βιολογική επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων κλπ.

- Εισάγεται η υποχρέωση σύνταξης έκθεσης από τον φορέα εκμετάλλευσης για την ποιότητα του εδάφους πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους με επικίνδυνες ουσίες, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.