Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Πρακτική άσκηση επί πληρωμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Το πρόγραμμα Robert Schuman αφορά και δημοσιογράφους.

Σε πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούν να εντάσσονται οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου ή ισότιμων σχολών.

Σκοπός τους είναι να επιτρέψουν στους ασκούμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι αμειβόμενες περίοδοι άσκησης χωρίζονται σε:

-περιόδους άσκησης Robert Schuman, γενικός τομέας

-περιόδους άσκησης Robert Schuman, τομέας δημοσιογραφίας

Οι υποψήφιοι για τις αμειβόμενες περιόδους άσκησης Robert Schuman, γενικός τομέας, οφείλουν επιπλέον να αποδείξουν ότι έχουν συντάξει, στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού τους πτυχίου ή για επιστημονική δημοσίευση, αξιόλογη γραπτή εργασία.

Μία από αυτές τις περιόδους άσκησης, η επoνομαζόμενη "υποτροφία Chris Piening", χορηγείται σε υποψηφίους των οποίων η εργασία έχει ειδικότερα ως αντικείμενο τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι υποψήφιοι για τις περιόδους άσκησης Robert Schuman, τομέας δημοσιογραφίας, οφείλουν επιπλέον να διαθέτουν ανάλογα επαγγελματικά προσόντα που αποδεικνύονται είτε από δημοσιεύσεις, είτε από την εγγραφή τους σε ένωση δημοσιογράφων ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από την απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη ή στα υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάρκεια των αμειβόμενων περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες.


Ημερομηνίες έναρξης και προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων
Έναρξη της περιόδου άσκησηςΠροθεσμία εγγραφής
1η Μαρτίουαπό 15 Αυγούστου έως 15 Οκτωβρίου μεσάνυχτα
1η Οκτωβρίουαπό 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου μεσάνυχτα

Ποια έγγραφα πρέπει να έχει κάποιος ως δικαιολογητικά:

-φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας

-φωτοτυπία πανεπιστημιακού πτυχίου (ή πτυχίων)

-επιστολή από κάποιον επαγγελματία που είναι σε θέση να παράσχει μιαν αντικειμενική αξιολόγηση των ικανοτήτων σας

-για τους υποψηφίους του γενικού τομέα: πιστοποιητικό σύνταξης γραπτής εργασίας (βεβαίωση, σελίδα τίτλων, δίπλωμα κ.λπ.)

-για τους υποψηφίους του τομέα δημοσιογραφίας: δημοσίευση ή εγγραφή σε ένωση δημοσιογράφων ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δίπλωμα δημοσιογραφίας αναγνωρισμένο στα κράτη μέλη ή στα υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο στάδιο αυτό, δεν είναι αναγκαία η αποστολή αυτών των δικαιολογητικών. Τα έγγραφα αυτά θα ζητηθούν εάν οι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα πρακτικής.

Συνιστάται στους υποψηφίους να εξοικειωθούν με το έργο των γενικών διευθύνσεων της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν υποβάλουν τηλεματικά αίτηση, προκειμένου να ζητήσουν να απασχοληθούν στα τμήματα που ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν μόνο μία αίτηση για έναν τομέα άσκησης. Όσοι στέλνουν περισσότερες από μία αιτήσεις για έναν τομέα λαμβάνεται υπόψιν μόνο η πιο πρόσφατη, ενώ τα έντυπα που δεν είναι πλήρη θα απορρίπτονται αυτόματα.

Όσοι υποβάλλουν το ψηφιακό έντυπο υποψηφιότητας θα λαμβάνουν αυτόματα ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. Στο μήνυμα περιλαμβάνεται ένας αριθμός επιβεβαίωσης, ο οποίος πρέπει στη συνέχεια να αναφέρεται σε κάθε επικοινωνία σχετικά με την περίοδο άσκησης, καθώς και ο σύνδεσμος προς τη σύνοψη του εντύπου υποψηφιότητας, σε pdf, που θα πρέπει να προσκομίζουν οι υποψήφιοι, σε εκτυπωμένο σε χαρτί, σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί σε κάποια περίοδο άσκησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu.


Πηγή: http://www.news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.