Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Παροχές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε) για το 2011

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Δικαιούχοι παροχών1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
α) Οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2010.
β) Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού και έχουν πραγματοποιήσει εβδομήντα πέντε (75) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2010.
γ) Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά, που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού και έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2010.
δ) Οι άγαμες μητέρες και μονογονεϊκές οικογένειες, που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας μέσα στο έτος 2010.
ε) Οι υπάλληλοι του Ο.Τ.Ε. , Ο.Σ.Ε. και ΕΛ.ΤΑ μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 68 του Ν. 2676/99, του άρθρου 8 του Ν. 2671/98,του άρθρου 26 του Ν. 2668/98 αντίστοιχα.
στ) Οι εργαζόμενοι στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π), που καταβάλουν εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε.
ζ) Οι Ορκωτοί Λογιστές, που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε.
2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
α) Όσοι πριν συνταξιοδοτηθούν ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας, (δηλαδή όσοι είχαν διαδοχική ασφάλιση και ο τελευταίος φορέας ήταν το Ι.Κ.Α ή ταμείο που δικαιούται παροχές του Ο.Ε.Ε).
β) Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.
Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Για αυτούς να απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της Ανεργίας.
γ) Α.μεΑ., με αναπηρία 67% τουλάχιστον, (67% και άνω), εφόσον προκύπτει αυτό από γνωματεύσεις Α΄/βάθμιων ή Β΄/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών φορέων τους (ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΙΚΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.), οι οποίες προσδιορίζουν παθήσεις ή βλάβες ή νόσους που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ποσοστού του 67%, ανεξαρτήτως ημερών εργασίας πριν την συνταξιοδότηση.
δ) Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ (ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ, ΟΣΕ), που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι στις 31/12/1977 και όσοι συνταξιοδοτήθηκαναπό 1/1/2006 και μετά.
ε) Οι συνταξιούχοι του « ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» ως εξής:
1. Όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι μέχρι και 20/3/1988.
2. Όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι από 21/3/1988 και μετά και εφ’ όσον δεν επέλεξαν την υπαγωγή τους στην ασφαλιστική κάλυψη του Δημοσίου.
Βάσει των ενημερωτικών πινάκων του Ι.Κ.Α. τα παρακάτω πακέτα ασφάλισης είναι δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε.
ΑΠΟ
ΕΩΣ
101
133,135
140
148
173
175
177
178
180
188
190
193
196
205
216
223
239
240
243
246
301
308
315
336
338341
401
451
454
469
471
487
601
664
666
696
725
794,797
Συμπεριλαμβάνονται και οι 776α, 777α, 780α
801
818
821
846
851 854,856
878
882,951,953
956
970
1101
1105
41094116
1129
2129
1131
1135
14741479
1401
14031412
24072412
14131427
4408
1601
1618
4605
1727
48294830
4178


--------------------------------------------


Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών

Oι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2011, είναι οι εξής:
Όσοι δικαιούχοι πήραν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010 ή εισιτήρια Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2010 ή εισιτήρια Κρουαζιέρας έτους 2010 δεν δικαιούνται να λάβουν Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 ή εισιτήρια Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2011, ανεξάρτητα αν έκαναν χρήση ή μη αυτών.
Δικαιούνται όμως να λάβουν από τις λοιπές παροχές του προγράμματος έτους 2011 α) τριήμερη ή τετραήμερη εκδρομή εαρινής ή φθινοπωρινής περιόδου (αφορά δικαιούχους Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης), κ΄ Δελτία θεάματος χειμερινής και θερινής περιόδου ή β) Δελτία Αγοράς Βιβλίων κ΄ Δελτία θεάματος χειμερινής και θερινής περιόδου.
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι για τους οποίους εγκρίθηκαν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010 και δεν θα τα παραλάβουν μέχρι τη λήξη του προγράμματος (8/1/2011) δεν δικαιούνται να λάβουν τις ανωτέρω παροχές το έτος 2011.
Εξαιρούνται οι κατωτέρω κατηγορίες δικαιούχων:
α. Οι καταβάλλοντες εισφορές υπέρ του Οργανισμού πολύτεκνοι, οι οποίοι προστατεύουν ασφαλιστικά (στο βιβλιάριο του ασφαλιστικού τους ταμείου) 3 παιδιά και άνω δικαιούνται ή Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτηρίων Εκδρομικού Προγράμματος Θερινής Περιόδου, ανεξάρτητα αν έλαβαν κάποια από αυτές τις παροχές το έτος 2010.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που σε ένα ζευγάρι δεν είναι και οι δύο δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε και ο δικαιούχος σύζυγος δεν προστατεύει στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο τα τέκνα του δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία και δεν δικαιούται των παραπάνω παροχών κάθε έτος, άσχετα αν έχει από τρία (3) τέκνα και άνω, πάρα μόνο όπως και οι λοιποί δικαιούχοι ανά έτος δηλαδή χρόνο παρά χρόνο.
β. Τα Α.με.Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον(67% και άνω), δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, ανεξάρτητα αν έλαβαν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού το έτος 2010 και δεν δικαιούνται εισιτήρια του Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2011. Διευκρινίζεται ότι, εάν συμμετείχαν στο θερινό εκδρομικό πρόγραμμα ή στην κρουαζιέρα το έτος 2010, δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού το έτος 2011. Α.μεΑ. δικαιούχοι των παροχών που συμμετέχουν στα εκδρομικά προγράμματα, Δ.Α.Β. και θεατρικό πρόγραμμα δικαιούνται εισιτήρια, όπως και οι λοιποί δικαιούχοι (χρόνο παρά χρόνο).
Ειδικότερα, για τα Άτομα με Αναπηρίες χορηγείται Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού για τον συνοδό τους, μόνο στη περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και όχι από άλλο φορέα (π.χ. Νομαρχία, Δημόσιο Νοσοκομείο οικογενειακό γιατρό κ.λ.π.)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για μεμονωμένα Α.μεΑ. α)παραπληγικούς - κινητικά αναπήρους, β) νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση δεν απαιτείται γνωμάτευση για χορήγηση Δ.Κ.Τ. για συνοδό αυτών.
Επισημαίνεται ότι τα άμεσα ασφαλισμένα μεμονωμένα Α.με.Α μπορούν να επιλέγουν όποιο συνοδό επιθυμούν, χωρίς να σφραγίζεται το βιβλιάριο του/της συνοδού.
Μεμονομένα Α.με.Α νοούνται τα άτομα χωρίς οικογένεια είτε γιατί δεν υπάρχουν ενήλικα άτομα στην οικογένεια για να τα συνοδέψουν είτε τα ενήλικα άτομα της οικογενείας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος μας .
Το προστατευόμενο τέκνο μιας οικογένειας δικαιούχων (έμμεσα ασφαλισμένο), που είναι 67% ΑμεΑ, ανεξαρτήτου ηλικίας, δικαιούται Δ.Κ.Τ. 2011 για το ίδιο και για τον άμεσα ασφαλισμένο αυτού γονέα ως συνοδό, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ανάγκη συνοδείας ή όχι και μόνο στην περίπτωση που ο γονέας δεν δικαιούται Δ.Κ.Τ. έτους 2011. Διευκρινίζεται ότι κάθε δικαιούχος παροχών του Οργανισμού, που έχει προστατευόμενο μέλος Α.μεΑ., δικαιούται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτήρια θερινής περιόδου τη μία χρονιά για το σύνολο των μελών της οικογένειάς του και την άλλη χρονιά μόνο Δ.Κ.Τ. για το προστατευόμενο μέλος αυτού Α.μεΑ. και τον ίδιο ως συνοδό.
Δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού κάθε χρόνο (όπως ορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού π.χ. Α.μεΑ., πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.) με προστατευόμενο μέλος, που είναι Α.μεΑ., δεν δικαιούνται επιπλέον Δ.Κ.Τ. για το μέλος αυτό.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι όσα ΑμεΑ είναι δικαιούχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ. ή από τον ΟΓΑ δεν δικαιούνται να λάβουν από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας την παροχή αυτή, σύμφωνα με προγενέστερες αποφάσεις σας, στις αριθμ. 67/25-11-2005, 48/18-10-2006, 44/9-10-2007, 55/20-10-2008 και 64/20-12-2009 Συνεδριάσεις σας.
γ. Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες, που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Ε. και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών δικαιούνται ή Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 2011 ή εισιτηρία Θερινού Εκδρομικού Προγράμματος έτους 2011, ανεξάρτητα αν έλαβαν το έτος 2010.
Στην περίπτωση α) που τα προστατευόμενα τέκνα ασφαλίζονται από το δικαιούχο γονέα οι παροχές χορηγούνται βάσει των ηλιακών προϋποθέσεων που έχουν καθορισθεί μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους κ.λ.π., β) που τα τέκνα της ως άνω κατηγορίας είναι ασφαλισμένα από τον έτερο γονέα, που δεν είναι ή ήταν δικαιούχος των παροχών του Ο.Ε.Ε δικαιούνται τις ανωτέρω παροχές για το έτος 2011 μόνο εφόσον είναι μέχρι 18 ετών .
Επισημαίνεται ότι μονογονεϊκές οικογένειες για τη λήψη παροχών από τον Ο.Ε.Ε νοούνται οι οικογένειες στις οποίες υπάρχειΜΟΝΟ ένας γονέας εν ζωή όπως χήρες, χήροι, άγαμοι πατέρες ή περιπτώσεις αφανείας και σε καμία περίπτωση οι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗ
α) Στους μεμονωμένους δικαιούχους χορηγείται ένα εισιτήριο για κάθε παροχή
εκτός από τα Δελτία θεάματος και θερινού κινηματογράφου, που χορηγούνται δύο
εισιτήρια.
β) Στους δικαιούχους με προστατευόμενα μέλη χορηγείται ένα εισιτήριο για τους
ίδιους και ένα για κάθε προστατευόμενο μέλος για κάθε παροχή.
Ειδικότερα για τους δικαιούχους με προστατευόμενα μέλη – τέκνα ισχύουν ως εξής:
 • Δελτία Θεάματος για τις παιδικές σκηνές
Στους δικαιούχους με προστατευόμενα τέκνα, ηλικίας από τριών (3) (έτος γεν. από και το 2008) έως και δέκα (10) ετών (έτος γεν. από και το 2001) χορηγούνται τόσα εισιτήρια όσα και τα τέκνα αυτών συν ένα εισιτήριο για τον συνοδό τους. Επίσης στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται ένα εισιτήριο θεάματος από τις λοιπές παραστάσεις για τους ίδιους και ένα για κάθε προστατευόμενο μέλος ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών.
 • Δελτία Θεάματος για θερινά θέατρα και θερινούς κινηματογράφους
Στους δικαιούχους με προστατευόμενα τέκνα χορηγείται ένα εισιτήριο θεάματος για τους ίδιους και ένα για κάθε προστατευόμενο μέλος ηλικίας άνω των έξι (6) ετών (έτος γεν. από και το 2005).
 • Δελτία Αγοράς Βιβλίων
Στους δικαιούχους με προστατευόμενα τέκνα χορηγείται ένα Δελτίο για τους ίδιους και ένα για κάθε προστατευόμενο μέλος ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) ετών (έτος γεν. από και το 2007).
 • Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, εκδρομικά εισιτήρια
Στους δικαιούχους με προστατευόμενα τέκνα χορηγείται ένα Δελτίο για τους ίδιους και ένα για κάθε προστατευόμενο μέλος ηλικίας άνω των πέντε (5) ετών (έτος γεν. από και το 2006).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Προστατευόμενα μέλη - τέκνα των δικαιούχων, όπως προκύπτει από το βιβλιάριο του ασφαλιστικού φορέα δικαιούνται των παροχών μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα ή του 26ουεφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή ημεδαπή, αλλοδαπή.
Όσον αφορά προστατευόμενα τέκνα, άνω του 26ου έτους της ηλικίας τους δεν δικαιούνται παροχές, εκτός από προστατευόμενα τέκνα ΑμεΑ .
Επισημαίνεται ότι τα εισιτήρια θα χορηγούνται απευθείας στον δικαιούχο ή σε συγγενή α΄ βαθμού. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα οι δικαιούχοι να εξουσιοδοτούν οποιονδήποτε με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 επικυρωμένη από Δημόσια αρχή μόνο για ένα μεμονωμένο δικαιούχο ή μια οικογένεια δικαιούχων κάθε φορά.

--------------------------------------------
Δικαιολογητικά
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενεία.
Ειδικά :
 1. Οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα θα προσκομίζουν το βιβλιάριο ασθενείας πρασίνου χρώματος (προσοχή όχι το μπεζ συνταγολόγιο).
 2. Οι εργαζόμενοι με ασφάλεια ΤΣΜΕΔΕ θα προσκομίζουν
 • το βιβλιάριο ΙΚΑ με την ένδειξη « παροχές σε χρήμα »
 • Ένσημα
 • Βιβλιάριο κυρίου ταμείου ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ
β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου
γ) Αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου με εκατό (100) ημέρες εργασίας έτους 2010.
Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί θα προσκομίζεται βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. με τον αριθμό των ημερών απασχόλησης κατά το έτος 2010, το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης, το σύνολο των μικτών αποδοχών και κρατήσεων.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι δεν εξαιρούνται από την προσκόμιση των ενσήμων οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες (εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα και Αγροτική Τράπεζα) καθώς και οι εργαζόμενοι στον Ο.Ο.Σ.Α, Ε.Υ.Δ.Α.Π και στους λοιπούς Οργανισμούς κοινής ωφελείας, που εκδίδουν ένσημα για τους ασφαλισμένους.
δ) Πρωτότυπο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 (εφορίας) .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν στο Εκκαθαριστικό της εφορίας προκύπτει ότι ένας εκ των δύο συζύγων, ενώ εργάζεται (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) και δεν είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Ε, αποκλείεται των παροχών, ακόμα και στην περίπτωση που είναι προστατευόμενο μέλος στο οικογενειακό βιβλιάριο του έτερου συζύγου, δικαιούχου του Ο.Ε.Ε.
Ειδικά :
 • Οι εργαζόμενοι σε κύριο ασφαλιστικό φορέα εκτός από το Ι.Κ.Α. (όπως ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ) θα προσκομίζουν βιβλιάριο ασθενείας και στην περίπτωση που προστατεύουν παιδιά (για τη διαπίστωση του ορίου ηλικίας αυτών 18ο ή 24ο ή 26ο αναλόγως) θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή την αστυνομική ταυτότητα (εφόσον έχει εκδοθεί) και βεβαίωση σπουδών, εφόσον σπουδάζουν.
 • Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας θα προσκομίζεται απαραίτητα η εγκριτική απόφαση επιδοτούμενης ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., που θα αναφέρει το συνολικό χρόνο ανεργίας.
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι που έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος και έχει λήξει το επίδομα ανεργίας δεν δικαιούνται παροχές από τον Ο.Ε.Ε
 • Οι απολυόμενοι από το στράτευμα, οι οποίοι πριν την στράτευσή τους ήταν δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού και μέσα σε διάστημα έξη (6) μηνών, με την προσκόμιση του απολυτηρίου Στρατού και βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το έτος 2010.
Επισημαίνεται ότι όσοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία δεν δικαιούνται παροχές από τον Ο.Ε.Ε
 • Οι διαζευγμένοι γονείς που προστατεύουν παιδιά θα προσκομίζουν διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής, καθώς και Απόφαση Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία θα ορίζονται τα της επιμέλειας των τέκνων.
 • Άνδρες ή γυναίκες σε χηρεία που προστατεύουν παιδιά θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες θα προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Οι εργαζόμενοι στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης και οι Ορκωτοί Λογιστές, που είναι δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού, θα προσκομίζουν:
α) Το Δελτίο παροχών, το οποίο θα σφραγίζεται με τις χορηγούμενες παροχές.
β) Αστυνομική ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου.
 • Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνο) θα προσκομίζουν αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου με εκατό (100) ημέρες εργασίας έτους 2010.
Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί, θα προσκομίζεται βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. με τον αριθμό των ημερών απασχόλησης κατά το έτος 2010, το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης, το σύνολο των μικτών αποδοχών και κρατήσεων.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας.
β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου.
γ) Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα, που θα βεβαιώνει τον κλάδο εργασίας και τον αριθμό των ημερών εργασίας,
που έχουν πραγματοποιηθεί.
δ) Πρωτότυπο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (εφορίας) οικονομικού έτους 2010.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν στο Εκκαθαριστικό της εφορίας προκύπτει ότι ένας εκ των δύο συζύγων ενώ παρουσιάζει εισόδημα από σύνταξη ή από Μισθωτές Υπηρεσίες και δεν είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Ε, αποκλείεται των παροχών, ακόμα και στην περίπτωση που προστατεύεται στο οικογενειακό βιβλιάριο.
 • Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι από κύριο ασφαλιστικό φορέα εκτός από το Ι.Κ.Α. (όπως ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ) θα προσκομίζουν βιβλιάριο ασθενείας και στην περίπτωση που προστατεύουν παιδιά (για τη διαπίστωση του ορίου ηλικίας αυτών 18ο ή 24ο ή 26ο αναλόγως) θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή την αστυνομική ταυτότητα (εφόσον έχει εκδοθεί) και βεβαίωση σπουδών (εφόσον σπουδάζουν).
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον):
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει) ασθενείας.
β) Αστυνομική Ταυτότητα του άμεσα ασφαλισμένου.
γ) Αρχική απόφαση σύνταξης.
δ) Πρωτότυπο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (της εφορίας) οικονομικού έτους 2010.
ε) Γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, των Ασφαλιστικών Φορέων τους (Ι.Κ.Α., ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, κλπ.) από τις
οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
Επισημαίνεται οι συνταξιούχοι από κύριο ασφαλιστικό φορέα εκτός από το Ι.Κ.Α.
 • (όπως ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ) θα προσκομίζουν βιβλιάριο ασθενείας και στην περίπτωση που προστατεύουν παιδιά (για τη διαπίστωση του ορίου ηλικίας αυτών 18ο ή 24ο ή 26ο αναλόγως) θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή την αστυνομική ταυτότητα (εφόσον έχει εκδοθεί) και βεβαίωση σπουδών (εφόσον σπουδάζουν).
στ) Βεβαίωση ΜΟΝΟ του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας για την χορήγηση Δελτίου σε συνοδό.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ: Ισχύουν ακριβώς τα ίδια με τααπαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις παροχές, με επιπλέον μόνο
 1. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (της εφορίας) οικονομικού έτους 2010 (το οποίο θα παρακρατείται από την Υπηρεσία).
 2. Αστυνομική Ταυτότητα εκτός του άμεσα ασφαλισμένου και των υπολοίπων δικαιούχων μελών που διαθέτουν ταυτότητα (δηλ. ηλικίας άνω των 14 ετών)
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει παραλάβει το Εκκαθαριστικό της Εφορίας έτους 2010 θα προσκομίζει :
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει παραλάβει μέχρι σήμερα το Εκκαθαριστικό της Εφορίας Οικονομικού έτους 2010» επικυρωμένη ΜΟΝΟ από την αρμόδια Εφορία.
 2. Φωτοαντίγραφο της Φορολογικής του Δήλωσης Οικονομικού έτους 2010, που την υπέβαλε στην Εφορία
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει χαμηλό εισόδημα το έτος 2009 και δεν απαιτείτο υποβολή Φορολογικής Δήλωσης έτους 2010 θα προσκομίζει:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 που θα «δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλει Φορολογική Δήλωση Οικονομικού έτους 2010 επειδή δεν απαιτείται, λόγω χαμηλού εισοδήματος» επικυρωμένη ΜΟΝΟ από την αρμόδια Εφορία.
Στην περίπτωση που είναι και δύο σύζυγοι εργαζόμενοι και δικαιούχοι Ο.Ε.Ε, θα προσκομίζονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και των δύο συζύγων, καθώς και το οικογενειακό βιβλιάριο (εφόσον υπάρχει), προκειμένου να ανοιχθεί ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ οικογενειακή μερίδα με όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στο Εκκαθαριστικό της Εφορίας και είναι δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε.
Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους έχει απογραφεί το έτος 2010 αποκλείεται και ο έτερος σύζυγος από την παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού για το έτος 2011, προκειμένου να απογραφούν και οι δύο το 2012.


--------------------------------------------
Κέντρα Διανομής Παροχών Ν. Αττικής

--------------------------------------------
Περιφερειακά Γραφεία - Τοπικές Υπηρεσίες

--------------------------------------------
Γενικές πληροφορίες (Κοινωνικός Τουρισμός)
Για τη χορήγηση Δ.Κ.Τ. 2011 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήματος χωρίς εξαιρέσεις για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (π.χ. Α με Α με αναπηρία 67% και άνω κ.λ.π.):
 1. Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα : 17.000 € ,
 2. Δικαιούχοι (Δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα : 25.000 €
 3. Δικαιούχοι (Τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα : 33.000 €
 4. Δικαιούχοι (Τέσσερα άτομα, με οικογενειακό εισόδημα : 41.000 € - ΟΧΙ πολύτεκνοι)
 5. Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα : 50.000 €
Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα (ατομικό στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων ή το οικογενειακό για τις λοιπές περιπτώσεις, από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.
Σας διευκρινίζουμε ότι το όριο εισοδήματος, που ισχύει κατά περίπτωση για την χορήγηση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιούχων ανά αίτηση, οι οποίοι δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, δηλαδή οι γεννηθέντες μέχρι και το 2006.
Προστατευόμενα μέλη (παιδιά) κάτω των πέντε (5) δεν λογίζονται δικαιούχοι, δεν καταχωρούνται στην αίτηση και δεν εκδίδονται Δ.Κ.Τ.
Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την απογραφή πολύτεκνων δικαιούχων (από 3 παιδιά και άνω) να συμπληρώνεται οπωσδήποτε στην αίτηση το πεδίο «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ» και να καταχωρούνται μόνο τα παιδιά άνω των πέντε (5) ετών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών ανεξάρτητα από τον αριθμό δικαιούχων στην αίτηση, το όριο εισοδήματος είναι 50.000 €.
Για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα :
Παράδειγμα 1ο: Για δύο (2) δικαιούχους στην αίτηση με προστατευόμενο μέλος κάτω των πέντε (5) ετών το όριο εισοδήματος είναι 25.000 €.
Παράδειγμα 2ο: Για έναν (1) δικαιούχο στην αίτηση με δύο προστατευόμενα μέλη κάτω των πέντε ετών το όριο είναι 17.000 € (συνολικό οικογενειακό εισόδημα).
Παράδειγμα 3ο: Για έναν (1) δικαιούχο στην αίτηση με σύζυγο μη δικαιούχο το όριο εισοδήματος είναι 17.000 € συνολικό οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων.
Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά για το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι όλα τα μέλη δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.
Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και οι έγγαμοι που δεν έχουν ασφαλιστικά προστατευόμενα τέκνα και ο, η σύζυγος δεν είναι δικαιούχος των παροχών του Ο.Ε.Ε.
Σε περίπτωση διάστασης ενός ζευγαριού, που όμως στο εκκαθαριστικό είναι ακόμα μαζί, να πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου, διαφορετικά να υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
Διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του Δηλωθέντος εισοδήματος να περιλαμβάνονται κάθε μορφής εισοδήματα όπως:
 1. Μισθωτές Υπηρεσίες
 2. Έσοδα από Ακίνητα (ενοίκια)
 3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (τόκοι από καταθέσεις, αποζημιώσεις κ.λ.π.).
 4. Έσοδα από Ελεύθερα Επαγγέλματα
 5. Διαφορά Τεκμηρίων
 6. Έσοδα από Γεωργικές Επιχειρήσεις
 7. Κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο σχετικό εκκαθαριστικό.
Εξαιρούνται τα Ακαθάριστα έσοδα ατομικής επιχείρησης τα οποία δεν υπολογίζονται ως εισόδημα.
Στις περιπτώσεις εκκαθαριστικών που αναφέρουν «ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» θα λμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό. Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό αναφέρεται δύο φορές «ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ή «ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και το ποσό είναι το ίδιο θα υπολογίζεται μόνο μία φορά.


Δελτίο τύπου Περιφέρειας Αττικής εδώ
Γενικές πληροφορίες (Θέατρα)
Σας πληροφορούμε ότι αρχίζει την Πέμπτη 23/12/2010 η διανομή δελτίων θεάματος Χειμερινής Περιόδου 2010-2011 στους δικαιούχους παροχών του Οργανισμού μας στον Ν.Αττικής.
Η διανομή των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται καθημερινά από 08:00 – 14:00 και μέχρι εξαντλήσεως αυτών από τα πιο κάτω Γραφεία Διανομής εισιτηρίων του Οργανισμού μας:
ΑΘΗΝΑ:ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 11 ΤΗΛ.2103245297,ΠΑΤΗΣΙΩΝ 125 ΤΗΛ. 2108827258
ΠΕΙΡΑΙΑΣ:ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 ΤΗΛ 2104120746
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ:ΘΙΣΒΗΣ 7 ΤΗΛ.2105743907
ΤΑΥΡΟΣ: ΤΙΜΟΘ. ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 5 ΤΗΛ.2103424394
ΕΛΕΥΣΙΝΑ:ΧΑΡΙΛΑΟΥ 30 ΤΗΛ.2105545360
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ :28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1ΤΗΛ. 2102717636
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96ΤΗΛ. 2109958596
ΧΟΛΑΡΓΟΣ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 22 ΤΗΛ. 2106542155
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ :ΗΡΑΣ 2 ΤΗΛ. 2104313414
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.
Τα δελτία θεάματος Χειμερινής περιόδου για τις παιδικές σκηνές τα δικαιούνται τα προστατευόμενα μέλη των δικαιούχων , ηλικίας από και τριών (3) (έτος γεν. 2008 ) έως από και δέκα ετών (10) (έτος γεν. 2001)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-201
1) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Α) ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΜΕΛΗ)
Β) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Γ) ΕΚΑΤΟ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ 2010 Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α., Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α. Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010.
Δ) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010.
2) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Α)ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Β) ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
Γ) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Δ) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010.
Ο συνολικός αριθμός προς διάθεση δελτίων θεάματος είναι μέχρι 180.000 προϋπολογιζομένης δαπάνης 2.530.000 € περίπου.


--------------------------------------------
Κατάλογος Χειμερινών Θεάτρων - Σκηνή θεάτρου
Εμφανίζονται τα χειμερινά θέατρα που έχουν συμβληθεί με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας για την περίοδο 2010-2011.
Η προσκόμιση των θεατρικών εισιτηρίων γίνεται με ευθύνη των θεατρικών επιχειρηματιών. Ο Ο.Ε.Ε. αφού τα παραλάβει τα προωθεί στα Γραφεία Διανομής εισιτηρίων του οργανισμού. Για το λόγ αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στα εν λόγω Γραφεία για να ενημερώνεσθε για την διαθεσιμότητα ή μη των θετρικών εισιτηρίων. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα Γραφεία Διανομής του Ν. Αττικής.

Σκηνή θεάτρουΘέατραΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ


--------------------------------------------Δείτε επίσης:

Εξαγγελία προγραμμάτων OEE για το έτος 2011


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.