Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Οριστικός πίνακας για 413 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Περιλαμβάνει τους ωφελούµενους, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αναρτήθηκε σήµερα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆, στην ενότητα «προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα 2016» ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων στο πρόγραµµα κοινωφελούς χαρακτήρα 2016 για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς, ύστερα από σχετική απόφαση της διοικήτριας του ΟΑΕ∆ καθ. Μ. Καραµεσίνη.

Ο οριστικός πίνακας περιλαµβάνει τους ωφελούµενους, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για πέντε µήνες µε πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς, όπως έχουν καθοριστεί, βάσει της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2016. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κατάρτιση του οριστικού πίνακα πραγµατοποιήθηκε µε αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και αντικειµενικό τρόπο, µέσω του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, µε βάση τα προβλεπόµενα κριτήρια της εγκεκριµένης από το ΑΣΕΠ ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα κατάταξης ανέργων µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση, καλούνται να προσέλθουν στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει ο επιβλέπων φορέας τοποθέτησής τους, εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων ηµερών από την ενηµέρωσή τους και να παραλάβουν συστατικό σηµείωµα, προκειµένου να υποδειχθούν στους επιβλέποντες φορείς.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς, οι ωφελούµενοι άνεργοι µπορούν να ενηµερωθούν από το διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στην ενότητα «ηλεκτρονικές υπηρεσίες»/«προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα»/ «οδηγός εφαρµογής προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα», όπως, επίσης, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού (ΚΠΑ2).


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.