Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Μεταπτυχιακά για εκπαιδευτικούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Δίδακτρα κάτω των 3.000 ευρώ.

Εντός των ημερών θα ξεκινήσουν αιτήσεις για δυο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς, ένα στη Θεσσαλονίκη και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ένα στο τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το newsbeast.gr παρουσιάζει βασικές πληροφορίες προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Τα δίδακτρα:

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας -Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου:

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 3 εξάμηνα φοίτησης και 400 Ευρώ για το 4ο εξάμηνο (το ΠΜΣ προβαίνει σε μείωση διδάκτρων για σημαντικό αριθμό φοιτητών του, βάσει της επίδοσης και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων)

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής:

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 2500 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.


ΔΙΔΑΚΤΡΑ
«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Πανεπιστήμιο Αθήνας
2.500 ευρώ
2.800 ευρώ

Ο τρόπος εισαγωγής:

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Πανεπιστήμιο Αθήνας
Χωρίς εξετάσεις
Με εξετάσεις
Μετρήσιμα κριτήρια (Βαθμός πτυχίου, δημοσιεύσεις,η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο): Μέγιστο 60 μόρια
Συνέντευξη: Μέγιστο 40 μόρια
Γραπτή Εξέταση: 50% (20% για τη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και 30% για την εξέταση στην ύλη της Κατεύθυνσης για την οποία ενδιαφέρονται) β. Βαθμός Πτυχίου: 8%
γ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 6%
δ. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσθετοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 16%.
 ε. Συνέντευξη: 20%

Οι κατευθύνσεις

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τις εξής κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»
  • Κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας -Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου:
  • Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία»
  • Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία».
  • Κατεύθυνση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
  • Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» 
Ο χρόνος κατάθεσης αιτήσεων
«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 20/04/2015 μέχρι και την Παρασκευή 22/05/2015

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας -Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου:

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 19.3.2015 έως και την Παρασκευή 3.4.2015, και από τη Δευτέρα 20.4.2015 έως και την Πέμπτη 7.5.2015, ώρες 10.30-13.30, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου ως 30/4)


«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας -Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
Αιτήσεις από 20/4 έως και 22/5
Στη γραμματεία: 19/3 έως  3/4
20/4 έως 7/5
Ταχυδρομικά: Σφραγίδα ταχυδρομείου έως 30/4
Περισσότερες πληροφορίες:

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Πανεπιστήμιο Αθήνας
Πληροφορίες
Πληροφορίες


Πηγή: http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.