Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Νόμος 4264-2014: Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Ολόκληρος ο νόμος με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.Ότι αφορά τις άδεις λαϊκών αγορών και τι αφορά τους ΑμεΑ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α' 118/15-5-2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 1. Σκοπός

Αρθρο 2. Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Αρθρο 3. Λειτουργία των λαϊκών αγορών

Αρθρο 4. Ίδρυση, μεταφορά, επέκταση, κατάργηση λαϊκών αγορών

Αρθρο 5. Χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές

Αρθρο 6. Αλλαγή λαϊκής αγοράς

Αρθρο 7. Ημερήσιο Τέλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Αρθρο 8. Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

Αρθρο 9. Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Αρθρο 10. Χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Αρθρο 11. Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

Αρθρο 12. Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή

Αρθρο 13. Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή

Αρθρο 14. Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Αρθρο 15. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Αρθρο 16. Πρόσληψη υπαλλήλου από επαγγελματία πωλητή

Αρθρο 17. Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης αγροτικών προϊόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων)
Αρθρο 18. Γενικές Διατάξεις

Αρθρο 19. Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων

Αρθρο 20. Διαδικασία χορήγησης αδειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ
Αρθρο 21. Κατάργηση των νομικών προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής» και «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Αρθρο 22. Γενικές ρυθμίσεις

Αρθρο 23. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου

Αρθρο 24. Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Αρθρο 25. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Αρθρο 26. Ειδικότερα θέματα υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου

Αρθρο 27. Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Αρθρο 28. Λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές

Αρθρο 29. Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εμπορίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αρθρο 30. Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

Αρθρο 31. Ποινικές κυρώσεις

Αρθρο 32. Διοικητικές Κυρώσεις

Αρθρο 33. Διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων

Αρθρο 34. Διοικητική και δικαστική προστασία

Αρθρο 35. Βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Αρθρο 36. Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων

Αρθρο 37. Διαδικασία ανακοίνωσης λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Αρθρο 38. Λοιπές ρυθμίσεις

Αρθρο 39. Μεταβατικές διατάξεις

Αρθρο 40. Καταργούμενες διατάξεις

Αρθρο 41.

Αρθρο 42.

Αρθρο 43.

Αρθρο 44. Ρύθμιση θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

Αρθρο 45. Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρθρο 46. Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής

Αρθρο 47. Ρύθμιση Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Αρθρο 48. Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων

Αρθρο 49. Ρύθμιση Αρμοδιότητας Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)

Αρθρο 50. Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρθρο 51. Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αρθρο 52. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%

Αρθρο 53. Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

Αρθρο 54. Μετακίνηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αρθρο 55. Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Αρθρο 56. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αρθρο 57. Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού

Αρθρο 58. Θέματα Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

Αρθρο 59.

Αρθρο 60. Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Βοσκή - Υλοτομία

Αρθρο 61.

Αρθρο 62. Ρύθμιση θεμάτων Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Αρθρο 63. Έναρξη ισχύος
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 PreviousNext

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Ολόκληρος ο νόμος υπάρχει εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.