Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Εξετάζουν την λειτουργία ΚΕ.Π.Α στην Αργολίδα

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Δέσμευση του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ι. Βρούτση για εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην Αργολίδα, εμπεριέχεται στην απάντηση που απέστειλε στοΓραμματέα της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Βουλευτή Αργολίδας, καθ. Γιάννη Μανιάτη, σε συνέχεια σχετικής άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

«Όσον αφορά τη δημιουργία ΚΕ.Π.Α. στην Αργολίδα, σας γνωρίζουμε ότι θα εξεταστεί το αίτημα από την αρμόδια Υπηρεσία, εκτιμώντας όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α.» αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρμόδιος Υπουργός κ. Ι. Βρούτσηςστην απάντησή του.
Ο κ. Γ. Μανιάτης, στην ερώτηση που είχε καταθέσει, ζητούσε απαντήσεις στα εξής: «1. Για ποιο λόγο δεν έχει δημιουργηθεί στην Αργολίδα ΚΕ.Π.Α. σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Νομούς της Πελοποννήσου; και 2. Για ποιο λόγο δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί τουλάχιστον σημεία παραλαβής αιτήσεων προς τα ΚΕ.Π.Α. στο Νομό Αργολίδας;»

Αναλυτικότερα, η απάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ι. Βρούτση, αναφέρει:
«Σε απάντηση της υπ’αριθμ.1230/6.11.2012 αναφοράς και της υπ’αριθμ.4876/7.12.2012 ερώτησης που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε εφαρμογή του ν.3863/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν.3996/11, συστήθηκε στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τέθηκε σε λειτουργία από 1/9/2011 το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Το ΚΕ.Π.Α. δημιουργήθηκε για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση αναπηρίας.
Συγκεκριμένα, λειτουργούν εξήντα ένα (61) σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. πανελλαδικά για την αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου των περιστατικών που κλήθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να διαχειριστεί.
Έργο των υγειονομικών επιτροπών είναι ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας, ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜΕΑ, καθώς και ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές, ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά αναπηρίας προσδιορίζονται πλέον με βάση τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΚΥΑ αρ.Φ.11321/οικ.10219/688/2012, ΦΕΚ Β΄1506/4.5.12).
Επισημαίνεται ότι η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων (όπως νευρολόγων, ψυχιάτρων και καρδιολόγων), οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη στελέχωση των οικείων επιτροπών. Για το λόγο αυτό, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προχωρεί περαιτέρω σε διαδικασία ένταξης στο Ειδικό Σώμα Υγειονομικών Επιτροπών και ιατρών του ΕΟΠΥΥ, με την ολοκλήρωση της οποίας θα υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης όλων των εκκρεμών περιπτώσεων, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται προγραμματισμός και συγκρότηση μη αμιγών επιτροπών για την εξέταση περιστατικών που αφορούν τις επίμαχες ειδικότητες.
Όσον αφορά τη δημιουργία ΚΕ.Π.Α. στην Αργολίδα, σας γνωρίζουμε ότι θα εξεταστεί το αίτημα από την αρμόδια Υπηρεσία, εκτιμώντας όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α.
Για τα περιστατικά που έχουν αδυναμία προσέλευσης στο ΚΕ.Π.Α. στέλνεται κλιμάκιο κατ’ οίκον, που αποτελείται από ένα ιατρό και μια γραμματέα, προκειμένου να συνταχθεί εισηγητική έκθεση για κάθε περιστατικό. Στη συνέχεια γίνεται ο προγραμματισμός της υγειονομικής επιτροπής, όπου εξετάζονται οι ιατρικοί φάκελοι των ασφαλισμένων, με βάση τη συνταχθείσα εισηγητική έκθεση. Ακολουθεί η έκδοση και η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας.
Τέλος, σημειώνεται ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στα αιτήματα που αφορούν σε απονομές και παραστάσεις συντάξεων και χορηγήσεις προνοιακών επιδομάτων και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εξομάλυνση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας το ταχύτερο δυνατό».
Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο κ. Γ. Μανιάτης είχε αναφέρει τα ακόλουθα:
«Κύριε Υπουργέ,
Μια από τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, υποχρεούνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μία από τις 74 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. με σκοπό α) τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας, β) τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ και γ) τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές, ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την Πολιτεία.
Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της Αργολίδας, υποχρεούνται να μεταβαίνουν στο ΚΕ.Π.Α. Τρίπολης, το οποίο εξυπηρετεί εκτός της Αργολίδας και την Αρκαδία. Λαμβάνοντας υπόψη πως ο νομός Αργολίδας είναι ο μοναδικός νομός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο οποίος δεν έχει Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., καθώς και τις αντικειμενικές ιδιαιτερότητες λόγω της χιλιομετρικής απόστασης των απομακρυσμένων περιοχών, όπως της Ερμιονίδας προς την Τρίπολη (περισσότερα από 150 χλμ), θεωρούμε άνιση και άρα άδικη τη μεταχείριση των πολιτών της Αργολίδας, οι οποίοι είναι σε δυσχερή θέση σε σχέση με πολίτες άλλων νομών, προκειμένου να διεκδικήσουν δικαιώματα που τους δίνει ο σχετικός νόμος. Επισημαίνω ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να μεταβαίνουν στο ΚΕ.Π.Α. Τρίπολης τόσο για την υποβολή αιτήσεων, όσο και για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, καθώς και την τελική εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή. Υποβάλλονται δηλαδή τρεις, ή και τέσσερις φορές στην ταλαιπωρία να διανύσουν 300 χλμ. κάθε φορά, ενώ θα μπορούσαν να υποβληθούν σε αυτή την ταλαιπωρία μόνο μία φορά.
Για τους παραπάνω λόγους, απαιτείται άμεσα να δημιουργηθούν τουλάχιστον ορισμένα σημεία παραλαβής αιτήσεων προς τα ΚΕ.Π.Α. στο Νομό Αργολίδας.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Για ποιο λόγο δεν έχει δημιουργηθεί στην Αργολίδα ΚΕ.Π.Α. σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Νομούς της Πελοποννήσου;
Για ποιο λόγο δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί τουλάχιστον σημεία παραλαβής αιτήσεων προς τα ΚΕ.Π.Α. στο Νομό Αργολίδας;»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.