Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Πρόωρη εκσπερμάτωση: Νέα θεραπεία με σπρέι επιτρέπει στους άνδρες 6 φορές μεγαλύτερη διάρκεια συνουσίας

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Η πρόωρη εκσπερμάτωση είναι η συχνότερη διαταραχή στη σεξουαλική ζωή του άνδρα. Είναι μια κατάσταση που προκαλεί μεγάλη αναστάτωση, θλίψη, ψυχική καταπόνηση και απογοήτευση σε πολλούς άνδρες.
Επιπρόσθετα, η πρόωρη εκσπερμάτωση δυνατόν να προκαλεί προβλήματα στις σχέσεις στο ζευγάρι. Μερικοί άνδρες φτάνουν στο σημείο να φοβούνται το σεξ και ακόμη να αποφεύγουν τη σεξουαλική επαφή.  


Μια νέα θεραπεία υπόσχεται πολλά για άνδρες που υποφέρουν από πρόωρη εκσπερμάτωση. Βασίζεται στο σπρέι PSD502 που περιέχει τοπικά αναισθητικά τα οποία απευαισθητοποιούν τον άνδρα κατά τη διάρκεια του σεξ και καθυστερούν σημαντικά την εκσπερμάτωση.

Σε άνδρες που είχαν πρόωρη εκσπερμάτωση η χρήση τοπικά του σπρέι 5 λεπτά πριν από τη συνουσία οδηγούσε σε αύξηση του χρόνου από την είσοδο στον κόλπο έως την εκσπερμάτωση κατά 6 φορές από ότι ήταν το σύνηθες για τους άνδρες αυτούς.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 300 άνδρες στους οποίους είχε γίνει η διάγνωση της πρόωρης εκσπερμάτωσης και παρουσιάζαν την πάθηση για όλη τους τη ζωή. Η θεραπευτική δοκιμή έγινε σε 31 νοσοκομειακά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Τσεχία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία.
Οι άνδρες χωρίστηκαν με τυχαιοποιημένο τρόπο σε 2 ομάδες. Οι 200 άνδρες χρησιμοποίησαν το σπρέι PSD502 το οποίο περιέχει 7,5 χλγ. λιδοκαϊνης και 2,5 χλγ. πριλοκαϊνης. Οι υπόλοιποι 100 άνδρες χρησιμοποίησαν σπρέι που περιείχε εικονικό φάρμακο (πλασέμπο), δηλαδή χωρίς ενεργό ουσία.
Τα δύο φάρμακα που περιέχονται στο σπρέι PSD502 είναι τοπικά αναισθητικά. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι δρουν μειώνοντας την ευαισθητοποίηση του ανδρός. Έτσι καθυστερούν την εκσπερμάτωση και τον οργασμό. Από παλαιά χρησιμοποιούνται τοπικές αναισθητικές κρέμες στη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτωσης αλλά δεν είναι βολική μέθοδος και δημιουργεί προβλήματα.
Η έρευνα ήταν διπλά τυφλή, δηλαδή ούτε οι άνδρες γνώριζαν ποιο από τα δύο σπρέι χρησιμοποιούσαν ούτε οι γιατροί που ήσαν σε άμεση επαφή μαζί τους και αξιολογούσαν την εξέλιξη της έρευνας. Ο τυχαιοποιημένος και διπλά τυφλός χαρακτήρας της εν λόγω έρευνας καθιστά τα αποτελέσματα της ιδιαίτερα αξιόπιστα και διασφαλίζει την εγκυρότητα της.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διεθνώς αποδεκτά κριτήρια για τη διάγνωση της πρόωρης εκσπερμάτωσης που διαρκεί για όλη τη ζωή. Σύμφωνα με τα κριτήρια από τη Διεθνή Εταιρεία για τη Σεξουαλική Ιατρική (International Society for Sexual Medicine) πρόωρη εκσπερμάτωση θεωρείται αυτή που συμβαίνει περίπου 1 λεπτό μετά από την είσοδο του πέους στον κόλπο στις πλείστες συνουσίες του ανδρός.
Ο ορισμός αυτός της πρόωρης εκσπερμάτωσης υιοθετήθηκε από το 2008. Για αυτό χρειάζονται ακόμα έρευνες για να διακριβωθεί το ποσοστό των ανδρών στον πληθυσμό που υποφέρουν από πρόωρη εκσπερμάτωση. Ωστόσο με βάση προηγούμενες έρευνες εκτιμάται ότι έως 40% των ανδρών θα βιώσουν πρόωρη εκσπερμάτωση σε κάποια φάση της ζωής τους.
Κάθε φορά που έκαναν σεξ οι άνδρες κατά τη διάρκεια των 3 μηνών της έρευνας, γινόταν μέτρηση του χρόνου από την είσοδο του πέους στον κόλπο έως την εκσπερμάτωση. Αυτό γινόταν με τη βοήθεια χρονομέτρου που είχε μαζί του το κάθε ζευγάρι. Στους άνδρες είχε ζητηθεί να απέχουν από σεξουαλική δραστηριότητα ή αυνανισμό 24 ώρες πριν από κάθε συνουσία στην οποία γινόταν μέτρηση του χρόνου εκσπερμάτωσης.
Οι καταμετρήσεις χρόνου έδειξαν:

 1. Στην ομάδα των ανδρών που έλαβαν το σπρέι που περιείχε τα φάρμακο, ο χρόνος από την είσοδο του πέους στον κόλπο έως την εκσπερμάτωση, αυξήθηκε από τον κατά μέσο όρο 0,6 λεπτά που ήταν πριν σε 3,8 λεπτά
   
 2. Αντίθετα στην ομάδα που το σπρέι περιείχε εικονικό φάρμακο χωρίς ενεργό ουσία ο χρόνος εκσπερμάτωσης αυξήθηκε μόνο σε 1,1 λεπτά.
Οι ερευνητές στάθμισαν τα εν λόγω αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις μεταξύ των ανδρών των 2 ομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στους άνδρες που χρησιμοποίησαν το σπρέι με φάρμακα, η χρονική διάρκεια από την είσοδο στον κόλπο του πέους έως την εκσπερμάτωση ήταν 6,3 φορές μεγαλύτερη από ότι στη συνήθη τους κατάσταση. Στους άνδρες που χρησιμοποίησαν το σπρέι χωρίς φάρμακο η αύξηση του εν λόγω χρόνου ήταν μόνο 1,7 φορές μεγαλύτερη από πριν.
Ο μέσος όρος ηλικίας των ανδρών που έλαβαν μέρος στη διεθνή, πολυκεντρική, διπλά τυφλή και τυχαιοποιημένη αυτή έρευνα ήταν 35 ετών. Οι πλείστοι είχαν προηγουμένως λάβει θεραπείες για την πρόωρη εκσπερμάτωση. Η πιο συχνή θεραπεία που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα από το στόμα.
Μετά από τους 3 μήνες της θεραπευτικής δοκιμής οι ερευνητές αναφέρουν ότι:
 1. 90% των ανδρών που ήταν στην ομάδα αυτών που χρησιμοποίησαν το σπρέι με το φάρμακο, μπορούσαν να συγκρατήσουν την εκσπερμάτωση για περισσότερο από ένα λεπτό μετά την είσοδο του πέους στον κόλπο. Στην ομάδα με το πλασέμπο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 54%
   
 2. 74% των ανδρών στην ομάδα που χρησιμοποίησαν το σπρέι με το φάρμακο μπορούσαν να συγκρατηθούν για περισσότερο από 2 λεπτά πριν από την εκσπερμάτωση. Στην ομάδα με το πλασέμπο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 22%
   
 3. 62% των ανδρών που χρησιμοποίησαν το σπρέι με το φάρμακο δήλωσαν ότι οι οργασμοί τους ήταν καλοί ή πολύ καλοί μετά από 3 μήνες σε σύγκριση με 22 % που δήλωσαν το ίδιο πριν από την έναρξη της θεραπευτικής δοκιμής. Στην ομάδα με το πλασέμπο μετά από 3 μήνες, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 19% στο τέλος της δοκιμής ενώ στην αρχή ήταν 21%
   
 4. 66% των ανδρών που χρησιμοποίησαν το σπρέι με το φάρμακο δήλωσαν ότι αυτό ήταν καλό ή εξαιρετικό σε σύγκριση με μόνο 15% στην ομάδα του πλασέμπο
   
 5. Ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών και των σεξουαλικών τους συντρόφων στην ομάδα που χρησιμοποιήθηκε το σπρέι με το φάρμακο δήλωσαν ότι υπήρξε βελτίωση όσον αφορά στον έλεγχο, στην προσωπική καταπόνηση, στις διαπροσωπικές δυσκολίες και στην ικανοποίηση με τη συνουσία και το σεξ γενικότερα
   
 6. Δεν καταγράφηκαν σοβαρές παρενέργειες κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μόνο 5 άνδρες και 6 γυναίκες ανέφεραν ότι είχαν πρόβλημα λόγω της θεραπείας. Τα συχνότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν που είχαν σχέση με τη θεραπεία ήταν η απώλεια στύσης και το αίσθημα καύσου στον κόλπο.  
Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι το σπρέι PSD502 όταν χρησιμοποιείτο στο πέος του ανδρός 5 λεπτά πριν από την έναρξη της συνουσίας βελτίωνε τόσο την απόδοση στο σεξ όσο και τη σεξουαλική ικανοποίηση που είναι καθοριστικοί παράγοντες αξιολόγησης της θεραπείας για την πρόωρη εκσπερμάτωση.
Το φάρμακο ήταν πολύ καλά ανεκτό από τους ασθενείς και τις συντρόφους τους στο σεξ, δεν υπήρχαν γενικευμένες παρενέργειες και μόνο χαμηλό ποσοστό τοπικών αντιδράσεων. Οι πλείστοι χρήστες το βαθμολόγησαν ευνοϊκά.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το σπρέι PSD502 προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες θεραπείες που υπάρχουν ή που τώρα αναπτύσσονται για τη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτωσης.


Πηγή: http://psychothemata.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.