Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Αλλαγές στο δημόσιο με το νέο νομοσχέδιο

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα προαγωγών, στην κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και φορέων, καθώς και στις διαδικασίες χορήγησης αναρρωτικών αδειών, φέρνει το σχέδιο νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που θέτει, από σήμερα και έως τις 14 Μαΐου, σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου διευρύνει τον κύκλο των υπαλλήλων που μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προϊσταμένων ή διευθυντών, καθώς καταργείται ουσιαστικά η επετηρίδα και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας για την ανάληψη θέσεων ευθύνης από τους ενδιαφερόμενους. Με το νέο σύστημα προαγωγών, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα τυπικά προσόντα και λιγότερο στα χρόνια προϋπηρεσίας, προσφέροντας στους υπαλλήλους που διαθέτουν προσόντα τη δυνατότητα να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.

Αναφορικά με την κατάργηση και συγχώνευση φορέων του δημοσίου, σημειώνεται ότι «νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω νομικών προσώπων μπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να αναμορφώνονται, καθώς και να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σχετική με τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού».

Στόχος του υπουργείου, όπως επισημαίνεται, είναι η διασφάλιση και λειτουργική επάρκεια και ικανότητα της διοίκησης προκειμένου να ανταποκρίνεται στην κύρια αποστολή της, στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη. «Στην παρούσα δε συγκυρία, η ριζική και ευρεία αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών συνιστά επιτακτικό αίτημα, καθότι στην πραγματικότητα αποτελεί και μέσο αντιμετώπισης της κρίσης» συμπληρώνεται, χαρακτηριστικά.

Επίσης, στο σχέδιο νόμου τονίζεται ότι η αναδιοργάνωση της διοίκησης υπακούει σε μία διαφορετική, σε σχέση με το παρελθόν, μεθοδολογία. «Οι νομικές ρυθμίσεις αποτυπώνουν πλέον τις αρχές, τις μελέτες και τα πορίσματα της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης, με συνέπεια τα νέα οργανωτικά σχήματα να είναι σε θέση να εγγυηθούν τη βέλτιστη λειτουργία της Διοίκησης και την απαλλαγή της από ανορθολογικές, δύσκαμπτες και απρόσφορες για τη λειτουργία της δομές. Η επιστημονική έρευνα και η πρακτική δεν έπονται, αλλά προηγούνται του νομικού κανόνα, εξασφαλίζοντας την ορθολογικότητα και την αποτελεσματικότητά του» σημειώνεται στο σχέδιο νόμου.

Έμφαση δίνεται και στο γενικό περιεχόμενο, τη σύνταξη και την έγκριση των νέων οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών με προεδρικά διατάγματα. Με τις σχετικές διατάξεις, δίνονται οι κατευθυντήριες επιταγές για το περιεχόμενο των οργανισμών, με στόχο την ευελιξία και τη λειτουργικότητα της Διοίκησης. Επίσης, θεσπίζεται το νέο και ανταποκρινόμενο στη διοικητική πραγματικότητα πλαίσιο της επιλογής και της κινητικότητας προϊσταμένων οργανικών μονάδων, των υπαλλήλων δηλαδή που κατέχουν θέσεις ευθύνης και επιτελικό ρόλο στη Διοίκηση.

Παράλληλα, κατοχυρώνεται ο θεσμός της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων και προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης και αναμόρφωσης των νομικών προσώπων δημοσίου τομέα, με προεδρικό διάταγμα. Ακόμη, με τις προτεινόμενες διατάξεις ενισχύεται δικονομικά η θέση των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.

Το σχέδιο νόμου, φέρνει επίσης ανατροπή στο σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών, καθώς προβλέπεται ανώτερο όριο, ενώ οι αναρρωτικές άδειες θα παραχωρούνται μόνο ύστερα από έγκριση γιατρού δημόσιου νοσοκομείου. Όπως σημειώνεται, οι διαδικασίες απλοποιούνται, ενώ ταυτόχρονα «διασφαλίζεται η καλύτερη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος χρήσης αναρρωτικής αδείας μετ' αποδοχών και της υποχρέωσης προσφοράς στην υπηρεσία, καθώς και η καταπολέμηση της κατάχρησης αναρρωτικών αδειών από μερίδα υπαλλήλων. Ακόμη, για τη χορήγηση μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών πέραν του προβλεπομένου ορίου προβλέπονται ποινές, ενώ θα γίνεται έλεγχος όλων των αδειών που έχουν παρασχεθεί στον υπάλληλο σε βάθος οκταετίας».

Τέλος, με το σχέδιο νόμου, το οποίο έχει αναρτηθεί στο opengov.gr, ρυθμίζονται με τις παρούσες διατάξεις θέματα που αφορούν την οργανωτική δομή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).


Πηγή: http://www.enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.