Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Άρθρο 3 Υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχοι
Άρθρο 4 Ασφαλιστική ικανότητα
Άρθρο 5 Χρηματοδότηση - πόροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Άρθρο 6 Πρόληψη και προαγωγή υγείας
Άρθρο 7 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Άρθρο 8 Παρακλινικές εξετάσεις
Άρθρο 9 Φαρμακευτική περίθαλψη
Άρθρο 10 Νοσοκομειακή περιθάλψει
Άρθρο 11 Νοσηλεία στο Εξωτερικό
Άρθρο 12 Οδοντιατρική – στοματολογική περίθαλψη
Άρθρο 13 Μαιευτική περίθαλψη - εξωσωματική γονιμοποίηση
Άρθρο 14 Φυσικοθεραπείες – λογοθεραπείες –εργοθεραπείες - ψυχοθεραπείες
Άρθρο 15 Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα
Άρθρο 16 Επίδομα λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας
Άρθρο17 Ειδική αγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 Συμβάσεις
Άρθρο 19 Υγειονομικές επιτροπές
Άρθρο 20 Έλεγχος
Άρθρο 21 Αναγνώριση δαπανών
Άρθρο 22 Υποχρεώσεις
Άρθρο 23 Ιατροί
Άρθρο 24 Παραγραφή
Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος


Παράρτημα άρθρου 15
Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ - ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Στο Παράρτημα του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας φαίνονται το πως αλλάζαν (τον περασμένο Σεπτέμβρη) τα ποσά που χορηγούν τα ασφαλιστικά ταμεία για την αγορά αυτών των υλικών από τους ασφαλισμένους. 

Όλος ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας βρίσκεται σε αυτό το αρχείο όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ τον Νοέμβρη του 2011. Δίνει αρκετές λεπτομέρεις για πολλά θέματα.


Σημείωση: Το παρόν έχει αντικατασταθεί με το ακόλουθο: 
Ολόκληρος ο νέος ΕΚΠΥ, δηλαδή το σχετικό ΦΕΚ Β’ 1233/11.4.2012 υπάρχει εδώ.
Δείτε πληροφορίες στο ακόλουθο θέμα: 

Νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.