Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

«Πακέτο» επιτυχίας βιολογική γεωργία και αγροτουρισμός

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Την ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου για την πιστοποίηση αγρο-οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών ανέδειξε το συνέδριο «Βιολογική γεωργία και Αγρο-Οικοτουρισμός στη Μεσόγειο», που πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2011 από το Μεσογειακό Τμήμα της IFOAM (AgriBioMediterraneo).

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 150 σύνεδροι από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου αλλά και πολλοί Έλληνες εκπροσωπώντας πανεπιστήμια, φορείς του κλάδου της βιολογικής γεωργίας αλλά και μεμονωμένοι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων.

Στις αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Ζακυνθίων και του κινηματογράφου «Φώσκολος» έγιναν οι παρουσιάσεις καλύπτοντας τις ακόλουθες θεματικές:

α. βιολογική γεωργία,

β. αγρο-οικοτουρισμός,

γ. εμπορία,

δ. πιστοποίηση,

ε. πράσινη οικονομία,

στ. περιβαλλοντική εκπαίδευση,

ζ. προστατευόμενες περιοχές και βιοποικιλότητα

και σε συνέχεια των παρουσιάσεων ανά θεματική ενότητα ακολούθησε συζήτηση και κατεγράφησαν οι τάσεις, οι προοπτικές, τα προβλήματα, οι προτάσεις.

Χαιρετισμούς, στους οποίους τονίστηκε η σημασία της Βιολογικής Γεωργίας και του Αγρο-Οικοτουρισμού στη Μεσόγειο αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα απεύθυναν ο ευρωβουλευτής, Μιχάλης Τρεμόπουλος, ο ευρωβουλευτής, Κρίτων Αρσένης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕΓΕΠ και εκπρόσωπος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ιων. Δραγώνας, ο Δήμαρχος Ζακυνθίων, Στέλ. Μποζίκης, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κ. Τσιριγώτης, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Οι κεντρικοί ομιλητές: Χαρίκλεια Μινώτου (AgriBioMediterraneo, ΔΗΩ), Maurizio Davolio (AITR) , Markus Arbenz (IFOAM), Δημήτρης Δημόπουλος (Τράπεζα Πειραιώς), Ranko Tadic (Eko-Liburnia) παρουσίασαν πού βρίσκεται η βιολογική γεωργία στον κόσμο, πόσο αναπτύσσεται, πως ο αγρο-οικο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει πρόταση ανάπτυξης για τη Μεσόγειο με τα συγκεκριμένα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά, το σημαντικό ρόλο της IFOAM σε παγκόσμιο επίπεδο για τη χάραξη πολιτικής για τη βιολογική γεωργία, πως η πράσινη οικονομία, μπορεί να στηρίξει τον τομέα της βιολογικής γεωργίας και της ανάπτυξης του αγρο-οικοτουρισμού και τέλος τονίστηκαν και παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες εφαρμογής στη Μεσόγειο.

Συμπερασματικά, και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κυρία Μινώτου, Πρόεδρος του Μεσογειακού Τμήματος της IFOAM (AgriBioMediterraneo): «Η προστασία του αγροτικού τοπίου, της αγροτικής βιοποικιλότητας και η ανάδειξη των μοναδικών μεσογειακών οικοσυστημάτων μπορούν να αποτελέσουν αδιαμφισβήτητα πρόταση εναλλακτικής ανάπτυξης. Ο συνδυασμός βιολογικής γεωργίας και αγρο-οικοτουρισμού αποτελεί καινοτόμο και δυναμικό συνδυασμό για το σχεδιασμό ανάπτυξης της υπαίθρου.»

Στα πλαίσια του συνεδρίου Βιολογική Γεωργία και Αγρο-οικοτουρισμός στη Μεσόγειο πραγματοποιήθηκε και η 6η Γενική Συνέλευση του Μεσογειακού Τμήματος της IFOAM (AgriBioMediterraneo). Στις εκλογές εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία,2011-2014, το οποίο απαρτίζεται από τους: Πρόεδρος: Χαρίκλεια Μινώτου, ΔΗΩ, Ελλάδα, Αντιπρόεδροι: Yousri Hashem, Coae, Αίγυπτος και Drazen Lusic , Eko-Liburnia, Κροατία, Επιτροπή Έρευνας:Paola Migliorini,Ιταλία, Επιτροπή Εκπαίδευσης: Karen Hoberg, Seae, Ισπανία, Επιτροπή Εμπορίας: Onn Chen, Iboaa, Ισραήλ, Επιτροπή Πιστοποίησης: Xhevaire Dulja, ICEA, Αλβανία.

Θεματικές ενότητες- Στη θεματική ενότητα της βιολογικής γεωργίας παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες τάσεις για τον κλάδο της βιολογικής γεωργίας, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξή της σχετικά με τον κλάδο, η βιολογική μελισσοκομία, η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς, καλλιεργητικές τεχνικές και η επιστημονική και πρακτική επίλυση προβλημάτων διάφορων καλλιεργειών . Επίσης έγιναν παρουσιάσεις για την υφιστάμενη κατάσταση της βιολογικής γεωργίας σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος, το Ισραήλ.

Ως συμπέρασμα των παρουσιάσεων και της συζήτησης των συνέδρων μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών θα μπορούσε να αναφερθεί και τονιστεί η σημαντικότητα της βιολογικής γεωργίας για την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη εποχή, όπου η προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων αποτελεί προτεραιότητα. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι η βιολογική γεωργία αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη μορφή της γεωργίας, η οποία δίνει δυνατότητες αποτελεσματικής εφαρμογής για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

- Στη θεματική ενότητα του Αγρο-Οικοτουρισμού παρουσιάστηκαν προτάσεις συνδυασμού της βιολογικής γεωργίας και του Αγρο-Οικοτουρισμού, παραδείγματα εφαρμογής , παρουσιάστηκε ένα μοντέλο ανάπτυξης κοινωνίας-οικονομίας-περιβάλλοντος, προτάθηκε η χάραξη διαδρομών οικοτουρισμού με στόχο την ανάδειξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας, του πολιτισμού βάσει ήδη εφαρμοσμένων παραδειγμάτων και επιπλέον παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογής σύγχρονων πρότυπων τουριστικών μονάδων με φιλο--περιβαλλοντικές προτεραιότητες, δραστηριότητες και στρατηγική ανάπτυξης με οικολογικό προφίλ.

Ως συμπέρασμα της θεματικής αυτής ενότητας καταγράφηκε η ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου για την πιστοποίηση αγρο- οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών, ότι σύμφωνα με τα σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης η βιολογική γεωργία όπου είναι εφικτό θα πρέπει να συνδυάζεται και με άλλες περιβαλλοντικές δράσεις, ότι ο ειδικός-θεματικός τουρισμός παρουσιάζει αύξηση στη Μεσόγειο, και ότι η σύγχρονη τεχνολογία πληροφόρησης και επικοινωνίας πχ διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ανάδειξη του κλάδου.

- Στη θεματική ενότητα της εμπορίας παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση της εμπορίας βιολογικών προϊόντων στη Μεσόγειο. Όπως προέκυψε τόσο από τις παρουσιάσεις όσο και από τη συζήτηση που ακολούθησε η τάση που έχει καταγραφεί ως ανάγκη για την ανάπτυξη του κλάδου είναι η ενδυνάμωση και στήριξη των τοπικών αγορών και της απευθείας εμπορίας. Το κοινωνικό πρόσωπο της βιολογικής γεωργίας που στηρίζει τοπικά την ανάπτυξη της υπαίθρου και επαναφέρει τις ανθρώπινες σχέσεις βιοκαλλιεργητή-βιοκαταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα. Παράλληλα η ασφάλεια των τροφίμων και η ποιοτική τους ταυτότητα χαρακτηρίζουν τα βιολογικά προϊόντα και θα πρέπει να τονίζονται και προβάλλονται ως κύρια χαρακτηριστικά τους που τα διαφοροποιούν και τα κάνουν εμπορικά αναγνωρίσιμα και ανταγωνιστικά.

- Στη θεματική ενότητα της πράσινης οικονομίας επισημάνθηκε ότι η βιολογική γεωργία και ο Αγρο-Οικο-τουρισμός αποτελούν κλάδους που αποτελούν προτεραιότητα επενδυτικής και επιχειρησιακής στήριξης από Τράπεζες, όπως η Τράπεζα Πειραιώς. Επιπλέον τονίστηκε ότι η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με οικολογικές προτεραιότητες θα πρέπει να δουλευθεί και να διαμορφωθούν σχέδια δράσης ώστε να ακολουθούνται προτεραιότητες και ο σχεδιασμός να έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και το οικολογικό αποτύπωμα και η πιστοποίηση τόσο των προϊόντων όσο και των δραστηριοτήτων σε σχέση με την εκπομπή CO2. Τονίστηκε ότι το ενδιαφέρον στις σύγχρονες κοινωνίες είναι υψηλό για το ενεργειακό αποτύπωμα.

- Στη θεματική ενότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν έρευνες, μελέτες και εφαρμογές σχετικές με την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ευρύτερων κοινωνικών ομάδων . Τόσο οι μικρότερες όσο και οι μεγαλύτερες ηλικίες δείχνουν διάθεση να γνωρίζουν για τα περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα της εποχής μας και να συμμετέχουν σε δράσεις φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα. Επιπλέον τονίστηκε ότι η φύση ανήκει σε όλους και θα πρέπει στο σχεδιασμό ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής να συμπεριλαμβάνονται και ειδικές ομάδες (ΑΜΕΑ) χρησιμοποιώντας σύγχρονα διεπιστημονικά πεδία όπως αυτό της ακουστικής οικολογίας και της εκπαίδευσης για τη διαχείριση και διατήρηση των οικοσυστημάτων.

- Στη θεματική ενότητα των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας τονίστηκε ότι η Ελλάδα είναι μοναδική σε περιβαλλοντική αξία αφού το 27% της έκτασης της ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εναλλακτικής ανάπτυξης με προτεραιότητα στην προστασία των οικοσυστημάτων, τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, την προστασία ειδών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και φυσικά την αγροτική διαχείριση και ανάπτυξη. Το αγροτικό τοπίο και η αγροτική βιοποικιλότητα εντάσσεται στις προστατευόμενες περιοχές και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού για τη διαχείριση και ανάπτυξή τους.

- Στη θεματική ενότητα της πιστοποίησης επισημάνθηκε πόσο σημαντικό είναι τα συστήματα και πρότυπα πιστοποίησης να είναι αξιόπιστα και να ακολουθούν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προσφέρουν αναμφισβήτητα ποιότητα και αναγνωσιμότητα στον τομέα της πιστοποίησης. Νέες πιστοποιήσεις έχουν εμφανιστεί στον κλάδο των βιολογικών δίνοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης . Παρουσιάστηκε η πιστοποίηση βιολογικών καλλυντικών, υφασμάτων, το πρότυπο BIOκουζίνα, σύγχρονα λογισμικά πιστοποίησης και ελέγχου ενώ τονίστηκε η ανάγκη πιστοποίησης υπηρεσιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.