Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

ΕΤΕΑΜ: Σύνταξεις Γήρατος Ειδικών Κατηγοριών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


----------------

Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων (υπαγωγή 1/11/80)
Εργαζόμενοι σε υποθαλάσσιες εργασίες (υπαγωγή 1/2/83)
Δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ σε ηλικία 50 ετών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει το σύνολο του απαιτούμενου για την κατηγορία υπαγωγής τους χρόνου ασφάλισης αποκλειστικά σε υπόγειες στοές ή υποθαλάσσιες εργασίες και έχουν καταβάλλει για το σύνολο του χρόνου αυτού πρόσθετη ειδική εισφορά (3%) λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησής τους.

----------------

Εργαζόμενοι σε χώρους εξόρυξης, εμπλουτισμού και κατεργασίας πετρωμάτων για παραγωγή ινών αμιάντου, καθώς και σε χώρους παραγωγής προϊόντων αμιαντοτσιμέντου
 
Δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ σε ηλικία 50 ετών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4500 ημέρες εργασίας αποκλειστικά στους χώρους αυτούς και έχουν καταβάλλει την πρόσθετη ειδική εισφορά (3%) λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησής τους.

----------------

ΤΥΦΛΟΙ (Ν. 612/77)
Δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ, ανεξάρτητα από ηλικία, εφόσον δικαιωθούν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ίδια αιτία και έχουν πραγματοποιήσει 4050 ημέρες ασφάλισης
Το ποσό της σύνταξης που απονέμεται με αυτές τις προϋποθέσεις αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10500 ημερών εργασίας.

  Σημείωση: Για την συμπλήρωση των 4050 ΗΕ λαμβάνονται υπόψη:
 • ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ
 • ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 χρόνια)
 • ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
 • ο χρόνος επιδότησης ασθένειας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • ο χρόνος επιδότησης ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • ο χρόνος κυοφορίας - λοχείας

----------------

ΠΑΡΑ - ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ (Ν. 1902/90 άρθ. 40 παρ. 8)
Δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ, ανεξάρτητα από ηλικία, εφόσον δικαιωθούν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ίδια αιτία και έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας.
Το ποσό της σύνταξης που απονέμεται με τις προϋποθέσεις αυτές αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10500 ημερών ασφάλισης.

Σημείωση: Για την συμπλήρωση των 4050 ΗΕ λαμβάνονται υπόψη:
 • ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ
 • ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης
 • ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
 • ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 χρόνια)
 • ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
 • ο χρόνος επιδότησης ασθένειας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • ο χρόνος επιδότησης ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία)
 • ο χρόνος κυοφορίας - λοχείας
 • ο χρόνος Εθν. Αντίστασης

----------------

Πάσχοντες από Βήτα Ομόζυγο Μεσογειακή ή Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. (Ν. 2227/94,άρθ. 16 παρ. 3)
 
Ομοίως όπως παρα - τετραπληγικοί

----------------

Πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε τελικό στάδιο, μεταμοσχευθέντες νεφρού (Ν. 3075/2002, άρθ. 2, παρ. 2)
  
Ομοίως όπως παρα - τετραπληγικοί

----------------

Μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, καρδιά - πνεύμονες - ήπαρ - πάγκρεας (Ν. 3232/2004, άρθ. 5, παρ. 1)
  
Ομοίως όπως παρα - τετραπληγικοί

----------------

Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α' ή Β' (Ν. 3232/2004, άρθ. 5, παρ. 1)
Ομοίως όπως παρα - τετραπληγικοί

----------------

Μεταμοσχευμένοι μυελού των οστών που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή (Ν. 3518/06 αρθ. 61 παρ. 4).

Ομοίως όπως παρα - τετραπληγικοί

----------------

Πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία (Ν. 3518/06 αρθ. 61 παρ. 4).
  
Ομοίως όπως παρα - τετραπληγικοί

----------------

Ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα, ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο 
(Ν. 3518/06 αρθ. 61 παρ. 4).

Ομοίως όπως παρα - τετραπληγικοί

----------------

Ασφ/νοι νέων περιοχών ή νέων επαγγελματικών κατηγοριών
Δικαιούνται σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ, εφόσον δικαιωθούν σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ίδια αιτία και έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ταμείου τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται στον κύριο φορέα, οι οποίες είναι οι εξής:
1000 ημέρες εργασίας, κατά την πρώτη πενταετία από την επέκταση της ασφάλισης στην νέα περιοχή ή τη νέα επαγγελματική κατηγορία, οι οποίες αυξάνονται από τον έκτο χρόνο και μετά, ανά 175 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν οι εκάστοτε απαιτούμενες πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις, συνολικά στην ασφάλιση.

Σημείωση:
 • ο εκάστοτε απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης πρέπει να έχει διανυθεί στην πραγματική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ
 • Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται μειωμένο κατά 20% μέχρι να συμπληρωθούν οι εκάστοτε απαιτούμενες πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου οπότε καταβάλλεται πλήρες
Πρόσθετη πληροφορία: στην κατηγορία αυτή υπάγονται από 18/3/1988 και οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις μελών της οικογενείας τους.

----------------

Απασχολούμενοι κατ΄οίκον του εργοδότη (οικιακοί βοηθοί, κ.α.)

Δικαιούνται σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου.
  
Σημείωση: στα πρόσωπα που έχουν ασφαλισθεί στο ΕΤΕΑΜ με αποδοχές μικρότερες του εκάστοτε ισχύοντος Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το ποσό της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ καταβάλλεται μειωμένο κατά 20% (βασικό ποσό ή κατώτατο όριο).

----------------

 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 1. Η καταβολή της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του κύριου φορέα, εάν η αίτηση για σύνταξη από το Ταμείο υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της συνταξιοδοτικής απόφασης του κύριου φορέα, εφόσον, βεβαίως, υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα σε σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ κατά την ημερομηνία αυτή (έναρξη συνταξιοδότησης κύριου φορέα).
 2. Αν η αίτηση υποβληθεί στο ΕΤΕΑΜ μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας, η καταβολή της σύνταξης του Ταμείου θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
 3. Σε περίπτωση που το δικαίωμα σε σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ θεμελιώνεται σε χρόνο μεταγενέστερο από την έναρξη καταβολής της κύριας σύνταξης (π.χ. συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά), η καταβολή της σύνταξης του Ταμείου θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑΜ, η οποία εύλογα θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας που θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

----------------

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


α) Όταν φορέας κύριας ασφάλισης είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
 • Αίτηση - Δήλωση για σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Αντίγραφο απόφασης απονομής της σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

β) Όταν φορέας κύριας ασφάλισης είναι άλλος (πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Οργανισμός:
 • Αίτηση - Δήλωση για σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Αντίγραφο απόφασης απονομής της κύριας σύνταξης. Όταν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έχει εκδοθεί απόφαση κυρίου φορέα -αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας- αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας, το οποίο αναζητείται -κατόπιν συναίνεσης του ασφαλισμένου- από την υπηρεσία
 • Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το IBAN
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από εκπρόσωπο του ασφ/νου απαιτείται η προσκόμιση φωτ/πίας εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.

----------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.