Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

ΟΑΕΕ: Αναγνώριση Χρόνων για Θεμελίωση Σύνταξης

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.

Αναγνώριση Χρόνων για Θεμελίωση

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ  ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Από τις διατάξεις της παρ. 18 αρθρ. 10 του Ν.3863/2010 προβλέπεται η αναγνώριση από 1-1-2011 χρόνων  για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε τροποποίηση του αρθρ. 40 Ν. 2084/92.
Επομένως για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου  κατ′ έτος χρόνου ασφάλισης,  λαμβάνονται υπόψη, ύστερα από αναγνώριση, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ασφάλισης (3.600 ημέρες εργασίας)  και οι παρακάτω κατηγορίες  χρόνου:

 1. ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
 2. ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
 3. ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες
 4. ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο έτη
 5. ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή μέσης επαγγελματικής σχολής μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση
 6. ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου
 7. ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας
 8. ο χρόνος απεργίας
 9. ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών
 10. ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις,  δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage),  διάρκειας μέχρι ένα έτος
 11. ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ - ΤΣΑ  ή του ΟΑΕΕ διάρκειας μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Επισημαίνουμε ότι  σύμφωνα με την παρ. 18.3 του ίδιου άρθρου, ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος  δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • τα 4 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του  έτους  2011
  • τα 5 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του  έτους  2012
  • τα 6 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του  έτους  2013
  • τα 7 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το  έτος  2014 και εφεξής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.