Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΙΚΑ: Προαιρετική Ασφάλιση Ομογενών

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ν.1469/84 άρθρα 1-4
  Σχ. οι 215/84 και 154/85 εγκύκλιοι Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 1. Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα
  Οι Έλληνες υπήκοοι καθώς και οι ομογενείς που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό (από 01/01/1985 και εφεξής)
 2. Κριτήρια Υπαγωγής
  Μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ως άνω λογαριασμού είναι η ιδιότητα του Έλληνα υπηκόου ή Ομογενούς, ο οποίος θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό. Για την ασφάλιση στο λογαριασμό δεν εξετάζεται η επαγγελματική απασχόληση του ασφαλιζόμενου, ούτε η τυχόν υποχρεωτική ασφάλισή του στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος.
 3. Δικαιολογητικά Υπαγωγής

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (η αίτηση υποβάλλεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος Ακαδημίας 21 Τ. Κ 106 71) ή Εκπροσώπου του (η αίτηση υποβάλλεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ περιοχής της κατοικίας του).
  • Βεβαιωτική πράξη προξενικής ή Ελληνικής Αρχής ή Σωματείου, Συλλόγου, Κοινότητας ή Εκκλησιαστικής Αρχής, με την οποία θα βεβαιώνεται η Ελληνική του υπηκοότητα ή η ιδιότητα του Ομογενούς, καθώς και η εγκατάστασή του στην αλλοδαπή.
  • Ιατρική γνωμάτευση - έκθεση θεωρημένη από το Προξενείο.
  Η ως άνω προαιρετική ασφάλιση μπορεί να συνεχιστεί και μετά την εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον ο ασφαλισμένος θα έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης (300) ημερών από την έναρξή της και δεν θα απασχολείται σε εργασία για την οποία ασφαλίζεται υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα.
  Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στις προβλεπόμενες από το νόμο κάτωθι 5 ασφαλιστικές κλάσεις:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (σε Ευρώ)
από 1/1/2008 έως 31/12/2008
ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗΗΜ/ΣΘΙΟ ΑΝ. ΕΡΓΑΤΗ Χ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΤΕΚΜΑΡΤΟ ΗΜ/ΣΘΙΟΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜΗ.Α.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ% ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛ. Σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
30,40 Χ 1 = 30,4031,49Χ25787,2520%157,45 €
30,40 Χ 1,5 = 45,6046,8814ηΧ251.172,0020%234,40 €
30,40 Χ 2 = 60,8059,9018ηΧ251.497,5020%299,50 €
30,40 Χ 2,5 = 76,0075,5623ηΧ251.889,0020%377,80 €
30,40 Χ 3 = 91,2089,7427ηΧ252.243,5020%448,70 €


ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1/1/2008 έως 31/12/2008
ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ% ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛ. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.172,006,45%75,59 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.