Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Συντάξεις Γήρατος (ασφάλιση πριν από την 1-1-1993 - πλήρη σύνταξη)

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
(Γενικές κατηγορίες (Ν. 1902/90, Ν. 3655/2008,Ν.3863/10,αρθ.10 παρ..11-εγκ.57/10).)-----------------------

Συνταξιοδότηση με 4.500 ημέρες ασφάλισης

ΑΝΔΡΕΣ


Παραμένουν στο 65ο έτος της ηλικίας τους με 4.500 ημέρες εργασίας.


ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Παραμένουν οι χρονικές προυποθέσεις (4.500), αυξάνεται όμως το όριο ηλικίας από 1/1/2011 κατά ένα έτος για κάθε έτος και μέχρι το 2015 οπότε το όριο ηλικίας φθάνει στο 65ο έτος.


Αυτή η αύξηση ισχύει για όσες γυναίκες δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 τις 4.500 ημέρες εργασίας και το 55ο έτος.

Αντίθετα για όσες έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010, τις 4.500 ημέρες και το 55ο έτος , δεν υπάρχει καμία αύξηση από 1/1/2011.

Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (Πλην ΟΓΑ).

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Δεν αναζητείται κάθε χρόνο αυξημένο όριο ηλικίας, αλλά το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας τους.ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 60ού ΕΤΟΥΣΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20104.50060
20114.50061
20124.50062
20134.50063
20144.50064
20154.50065


-----------------------

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 35/ετίας ΜΕ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ


Το όριο ηλικίας που είναι σήμερα το 58ο, αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού το 2013.
Οι ημέρες ασφάλισης, 10.500, αυξάνονται ανά 300 κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 το 2015.


Εάν οι 10.500 ημέρες έχουν συμπληρωθεί (και με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), μέχρι 31/12/2010, η συνταξιοδότηση γίνεται όποτε συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας.


Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ


Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών.  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  • Έτος συμπλήρωσης των 10.500, το 2011
  • Προϋποθέσεις του έτους 2011: 58 ετών /10.800 Η.Ε.
  • Συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση των 58 ετών και των 10.800 ημερών ασφάλισης.


ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε.ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
201010.50058
201110.80058
201211.10059
201311.40060
201411.70060
201512.00060


-----------------------

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 35/ετίας ΜΕ 10.500 Η.Ε ΚΑΙ 7.500 ΒΑΡΕΑ

Παραμένει ο χρόνος ασφάλισης στις 10.500 η.ε. αλλά αυξάνεται το όριο ηλικίας της πλήρους και της μειωμένης σύνταξης κατά 9 μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού και του 58ου έτους αντίστοιχα το 2017.


Όσοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 10.500 η.ε από τις οποίες 7.500 στα βαρέα (και με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 55ου και του 53ου έτους αντίστοιχα.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών, από τις οποίες 7.500 στα βαρέα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  • Έτος συμπλήρωσης των 10.500/7.500, το 2012
  • Προϋποθέσεις του έτους 2012: 56ετών και 6 μηνών για πλήρη και 54 ετών και 6 μηνών για μειωμένη.
  • Συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας.ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε. & 7.500 ΒΑΡΕΑΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ
201010.500*5553
201110.50055 & 953 & 9
201210.50056 & 654 & 6
201310.50057 & 355 & 3
201410.5005856
201510.50058 & 956 & 9
201610.50059 & 657 & 6
201710.5006058


* Από τις οποίες τουλάχιστον οι 7.500 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα Βαρέα.

Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).

-----------------------

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.000 Η.Ε.
(ν. 1902/90, ν.3863/10-άρθ. 10 εγκ. 57/10)

ΑΝΔΡΕΣ:


παραμένουν οι 10.000 Η.Ε. αλλά αυξάνεται το όριο ηλικίας από το 62ο στο 63ο για το έτος 2011 και κατά 6 μήνες για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους το 2015.


Παραμένει η μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους αλλά από το 2011 και μετά το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται από το διαμορφούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησής τους.


ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 10.000 Η.Ε.ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
201010.00062
201110.00063
201210.00063,5
201310.00064
201410.00064,5
201510.00065Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).


ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

Αυξάνεται το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη από το 57ο κατά ένα έτος δηλ. στο 58 για το έτος 2011 και κατά 6 μήνες για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού το 2015 και ο χρόνος ασφάλισης κατά 400 ημέρες από το 2011 και μετά και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 ημερών το 2015.
Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης, το όριο ηλικίας των 55 ετών αυξάνεται κατά τον ίδιο τρόπο και μέχρι τη συμπλήρωση των 60 ετών το 2019, οπότε και καταργείται η δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης.Επίσης, αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης κατά 400 ημέρες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 Η.Ε., το 2015.Όσοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 τις 10.000 ημέρες, δικαιούνται πλήρη και μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων σήμερα ορίων ηλικίας (για άνδρες 62 πλήρης και 60 μειωμένη και γυναίκες 57 ετών πλήρη και 55 μειωμένη).Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.000 ημερών εργασίας.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ


ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 10.000 Η.Ε.ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
201010.0005755
201110.4005856
201210.80058,556,5
201311.2005957
201411.60059,557,5
201512.0006058


Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης κάθε έτος την πενταετία την αμέσως προηγούμενη του έτους υποβολής της αίτησης.

Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας.


-----------------------


ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΡΕΑ


Με τις διατάξεις των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (άρθρο 27 παρ. 1 εδ. 3β Ν. 1902/90, άρθρο 2 παρ. 6 Ν. 3029/02,Ν3863/10 ΕΓΚ. 57/10).


Ημέρες
Ασφάλισης
ΗλικίαΠαρατηρήσεις
άνδρες
4.500, από τις οποίες 3.600 σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση60Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).ΓΥΝΑΙΚΕΣ:


Αυξάνονται τα όρια ηλικίας κατά ένα έτος για κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους το 2015.

Αντίθετα, παραμένει το 55ο έτος για όσες έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31/12/2010 τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 3.600 στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΔεν αναζητείται κάθε έτος το αυξημένο όριο ηλικίας, αλλά αυτό που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 4.500 ημερών και των 3.600 στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε.


ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 4.500 Η.Ε & 3.600 ΣΤΑ ΒΑΡΕΑΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
20104.500/3.600 ΚΒΑΕ55
20114.500/3.600 ΚΒΑΕ56
20124.500/3.600 ΚΒΑΕ57
20134.500/3.600 ΚΒΑΕ58
20144.500/3.600 ΚΒΑΕ59
20154.500/3.600 ΚΒΑΕ60


Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης(πλην ΟΓΑ).


-----------------------

Με 11.100 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας
(άρθρο 2 Ν. 3029/02, Εγκ. 66/02,Ν.3863/10 αρθρ.10παρ.10 εδαφ.γ.εγκ.57/10).


Ημέρες
Ασφάλισης
ΗλικίαΠαρατηρήσεις
άνδρεςγυναίκες
11.100Χ.Ο.Η.
  • Μόνο εξαρτημένη εργασία.
  • Μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης/έτος.
  • Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).


Η διάταξη σχύει μόνο για όσους μέχρι 31/12/2010 είχαν πραγματοποιήσει τις 11.100 Η.Ε.


-----------------------

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Με τις διατάξεις για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά (άρθρο 27 παρ. 1, εδ. 3δ Ν. 1902/90, Ν. 3655/2008,Ν.3863/10 αρθ10 παρ.17εγκ. 57 & 77/10).Παραμένουν οι 5.500 ημέρες ασφάλισης αλλά από 1/1/2011 αυξάνονται τα όρια ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης.


  ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ
20115752
20126055
20136560


Το όριο ηλικίας των 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 για μειωμένη, εξακολουθεί να ισχύει για όσους μέχρι την 31/12/2010 είχαν 5.500 η.ε. και κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών είχαν ανήλικο τέκνο.


Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης(πλην ΟΓΑ).


Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας.


Το ποσό της σύνταξης γήρατος που χορηγείται στις μητέρες με ανήλικα παιδιά ή τους χήρους πατέρες δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον πλήρες κατώτατο όριο γήρατος.ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ


Δεν αναζητούνται αυξημένα όρια ηλικίας σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, αλλά το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 5.500 ημερών εφόσον τότε συντρέχει και η ανηλικότητα του τέκνου.


-----------------------

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
(παρ. 4 άρθρου 5 Ν. 3232/04, παρ. 6 άρθρου 61 Ν. 3518/2006, Ν. 3655/2008)


Ημέρες ΑσφάλισηςΗλικίαΠαρατηρήσεις
ΑνδρεςΓυναίκες
7.500Χ.Ο.ΗΜητέρες ή πατέρες (από 3.4.2008) με ποσοστό αναπηρίας τέκνου 67% και άνω, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Για τη συνταξιοδότηση του πατέρα απαιτείται η υποβολή Υ.Δ. της μητέρας ότι δεν θα ασκήσει το ίδιο δικαίωμα.
7.500Χ.Ο.Η.Σύζυγοι αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας του/της συζύγου 80% και άνω, με δεκαετή έγγαμο βίο τουλάχιστον, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση.


-----------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.