Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Επιδότηση Υπολογιστών μέσα από το πρόγραμμα "Δες την ψηφιακά"

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.
Το πρόγραμμα τρέχει ήδη δυο χρόνια και αφορά δυο κατηγορίες δικαιούχων.

α) τα άτομα που εισήχθησαν ύστερα από αίτησή τους με το 5% για φέτος (και το 3% για πέρυσι για όσους δεν πρόλαβαν) σε σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Η αρμόδια σελίδα του περσινού προγράμματος της επιδότησης είναι η ακόλουθη:
http://www.destinpsifiaka.gr/AmEA.aspx. Σε αυτήν μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες από το ακόλουθο κείμενο:> ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Στην παρούσα υλοποίηση της δράσης «Δες την Ψηφιακά», θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2008, ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ή Σχολή. 
Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούν να αποκτούν επιχορηγούμενο φορητό υπολογιστή όλοι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί με βάση την Υπ. Απόφαση Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007, ως «Πάσχοντες από Σοβαρές Ασθένειες». 
Η Δράση θα διαρκέσει κατά το διάστημα 1/10/2008 έως 31/10/2008. 
Οι ως άνω φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων τους.
Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή,με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ. Ο δικαιούχος φοιτητής προκειμένου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, θα πρέπει να καταθέσει στον προμηθευτή, τα εξής δικαιολογητικά: 

 • πρωτότυπη Βεβαίωση, στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται:
  • ο αριθμός Μητρώου του φοιτητή
  • ότι ενεγράφη με βάση τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007
 • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.
Η διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολογιστή για τους δικαιούχους είναι η εξής:
Κάθε προμηθευτής θα έχει πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία θα μπορεί να καταχωρίζει δικαιούχους αφού παραλάβει τη σχετική πρωτότυπη βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής του. Στην εφαρμογή θα πληκτρολογεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και στη συνέχεια θα πληκτρολογεί το ΑΦΜ της επιχείρησης του, τα ειδικά στοιχεία του φορητού υπολογιστή και το κόστος αγοράς. Με την αποδοχή των στοιχείων του φοιτητή (ως δικαιούχου), παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο οποίο αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία της προμηθεύτριας επιχείρησης, τα στοιχεία του φορητού H/Y. Με το «Δελτίο Παραγγελίας» ο δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ΄αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. 
Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος φοιτητής (μέσω του «Δελτίου Παραγγελίας» δηλώνει υπεύθυνα ότι: 

 • Δεν θα μεταβιβάσει σε τρίτον τον ως άνω υπολογιστή κατά την διάρκεια των σπουδών του.
 • Δεν έχει λάβει καμία άλλη επιχορήγηση για απόκτηση φορητού υπολογιστή.
Κάθε δικαιούχος φοιτητής καταβάλει στον προμηθευτή την δική του συμμετοχή και υπογράφει το έντυπο «Δελτίο Παραγγελίας». Κατόπιν παραλαμβάνει τον φορητό υπολογιστή και το παραστατικό πώλησης όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή της αξίας του φορητού υπολογιστή και το σχετικό Παραστατικό Εξόφλησης όπου θα αναφέρεται το υπερβάλλον της επιχορήγησης ποσό (δηλαδή, το ποσό που κατέβαλλε ο δικαιούχος, πέραν του ποσού της επιχορήγησης). 
ΦΕΚ 272 της 1/3/2007

β) Δικαιούχοι επίσης είναι σε άλλη κατηγορία.

Το 25% των παιδιών που πρωτεύσανε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (μηχανογραφικό), αλλά και το 25% των παιδιών που πρώτευσαν με το 10% με απολυτήριο Λυκείου προηγουμένων ετών. Μπορεί να ελεγχθεί αυτό και άμεσα από τον «Προσωπικό Κωδικό» που έχουν για τις εξετάσεις που έδωσαν.

Η κατηγορία αυτή θα βρει πληροφορίες για τα δικαιολογητικά θα βρουν στην σελίδα την ακόλουθη: http://www.destinpsifiaka.gr/Foitite...ologitika.aspx

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του προγράμματος έχει δοθεί αλλού και δεν είναι πλέον το 801-11-85100. Με την έναρξη του προγράμματος φέτος (που θα γίνει εντός ολίγων ημερών) θα ανακοινωθούν τυχών αλλαγές και νέο τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ελπίζω να βοήθησα τους άμεσα ενδιαφερόμενους και δικαιούχους. Όποιος από εσάς δεν κατάλαβε κάτι και χρειάζεται κάποια πληροφόρηση, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για να του δώσω όποια διευκρίνηση χρειάζεται και έχει ανάγκη, ή να γράψει εδώ ρωτώντας για ότι αφορά το θέμα. Για οτιδήποτε μη χρήσιμο για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων δεν θα απαντήσω.----------------------------------------------------------------------------------


Στην παρούσα υλοποίηση της δράσης «Δες την Ψηφιακά 2.0», θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2008, ως ποσοστό 5% των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ή Σχολή και οι οποίοι δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος το περασμένο έτος, καθώς και όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του έτους 2009-2010 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες», (5%).
Οι εν λόγω σπουδαστές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων τους. Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούν να αποκτούν επιχορηγούμενο φορητό υπολογιστή όλοι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί με βάση την Υπ. Απόφαση Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007, ως «Πάσχοντες από Σοβαρές Ασθένειες».
Η Δράση θα διαρκέσει κατά το διάστημα 21/12/2009 έως 23/01/2010.
Οι ως άνω φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων τους.
Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή,με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ. Ο δικαιούχος φοιτητής προκειμένου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, θα πρέπει να καταθέσει στον προμηθευτή, τα εξής δικαιολογητικά:
πρωτότυπη Βεβαίωση, στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται:
ο αριθμός Μητρώου του φοιτητή
ότι ενεγράφη με βάση τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007
Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.
Η διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολογιστή για τους δικαιούχους είναι η εξής:
Κάθε προμηθευτής θα έχει πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία θα μπορεί να καταχωρίζει δικαιούχους αφού παραλάβει τη σχετική πρωτότυπη βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής του. Στην εφαρμογή θα πληκτρολογεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και στη συνέχεια θα πληκτρολογεί το ΑΦΜ της επιχείρησης του, τα ειδικά στοιχεία του φορητού υπολογιστή και το κόστος αγοράς. Με την αποδοχή των στοιχείων του φοιτητή (ως δικαιούχου), παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο οποίο αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία της προμηθεύτριας επιχείρησης, τα στοιχεία του φορητού H/Y. Με το «Δελτίο Παραγγελίας» ο δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ΄αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.
Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος φοιτητής (μέσω του «Δελτίου Παραγγελίας» δηλώνει υπεύθυνα ότι:
Δεν θα μεταβιβάσει σε τρίτον τον ως άνω υπολογιστή κατά την διάρκεια των σπουδών του.
Δεν έχει λάβει καμία άλλη επιχορήγηση για απόκτηση φορητού υπολογιστή.
Κάθε δικαιούχος φοιτητής καταβάλει στον προμηθευτή την δική του συμμετοχή και υπογράφει το έντυπο «Δελτίο Παραγγελίας». Κατόπιν παραλαμβάνει τον φορητό υπολογιστή και το παραστατικό πώλησης όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή της αξίας του φορητού υπολογιστή και το σχετικό Παραστατικό Εξόφλησης όπου θα αναφέρεται το υπερβάλλον της επιχορήγησης ποσό (δηλαδή, το ποσό που κατέβαλλε ο δικαιούχος, πέραν του ποσού της επιχορήγησης).
ΦΕΚ 272 της 1/3/2007

Πηγή: http://www.destinpsifiaka.gr/PEligible----------------------------------------------------------------------------------


Δικαιούχοι

Δικαίωμα επιδότησης νέου φορητού υπολογιστή έχει το 25% των εισαχθέντων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε Σχολή ή Τμήμα, στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2009 συμπεριλαμβανομένων και των εισακτέων από την Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονταν οι πρωτοετείς φοιτητές του έτους 2008-2009 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες», (5%), και οι οποίοι δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος το περασμένο έτος καθώς και όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του έτους 2009-2010 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» (5%).

Συμπεριλαμβάνονται επίσης στους δικαιούχους και οι εισακτέοι των Σχολών Καλών Τεχνών του έτους 2008-2009, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος τους την προηγούμενη χρονιά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, συμμετέχουν στο πρόγραμμα όλοι οι ισοβαθμήσαντες φοιτητές.

http://www.destinpsifiaka.gr/SEligible--------------------------------------------------------------------------------


Δικαιολογητικά

Για την απόκτηση του δικού σου φορητού υπολογιστή, αρκεί να επισκεφθείς οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού που συμμετέχει στη δράση, έχοντας μαζί σου: • τον «Προσωπικό Κωδικό»
 • φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • φωτοαντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας ή δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη γραμματεία της Σχολής

Οι δικαιούχοι της κατηγορίας του 5% (πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες) θα προσκομίζουν αντί του «προσωπικού κωδικού», την σχετική Ειδική Βεβαίωση από την Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

http://www.destinpsifiaka.gr/SDocuments----------------------------------------------------------------------------------Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.