Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Μόνιμος διορισμός εκπαιδευτικών με Σοβαρές Αναπηρίες 67% και άνω

Αν σας αρέσει αυτή η ανάρτηση, διαδώστε την.


Οι εκπαιδευτικοί με σοβαρές αναπηρίες περιμένουν εδώ και αρκετά χρόνια να διοριστούν αλλά δυστυχώς οι κυβερνήσεις καθυστερούν χωρίς καμία δικαιολογία. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη επιστολή (13/7/2012) που έχουν στείλει προς τον Υπ. Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο. Διαβάστε την με προσοχή:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα, σας παραθέτουμε μια σύντομη αλλά περιεκτική ιστορική αναδρομή σχετικά με τις διαδικασίες μόνιμου διορισμού των εκπαιδευτικών με Σοβαρές Αναπηρίες 67% και άνω, οι οποίες ακολουθήθηκαν από το 2009, προς ενημέρωσή σας.

Το καλοκαίρι του 2009 και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2009 (λίγο πριν τις εκλογές) νομοθετήθηκε ο μόνιμος διορισμός των εκπαιδευτικών με αναπηρίες που έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη προϋπηρεσία, από το σχολικό έτος 2009 -2010. Συγκεκριμένα με το Ν.3794/ΦΕΚ 156/ ΤΑ/4.9.2009 παράγραφος 4 άρθρο 39, σύμφωνα με το οποίο «από την έναρξη του σχολικού έτους 2009-2010 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και πέραν των οριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις ποσοστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου ανά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων.»

Ακολούθως , το Νοέμβριο του 2009 και έπειτα από συνεχείς οχλήσεις του συλλόγου μας προς το τότε Υπουργείο , οι δικαιούχοι ανάπηροι εκπαιδευτικοί προσκλήθηκαν δια σχετικής εγκυκλίου να καταθέσουν δικαιολογητικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών … τίποτε! Ουδέποτε αναρτήθηκε ο αναμενόμενος ειδικός πίνακας διορισμού, ουδεμία επ’ αυτού σαφής εξήγηση δόθηκε, ενώ αργότερα με την ανακοίνωση του νέου τότε Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) άρθρο 9 παρ.10 τον Απρίλιο του 2010, ο Ν.3794/ΦΕΚ 156/ ΤΑ/4.9.2009 παράγραφος 4 άρθρο 39 επί ουσίας παραβλέφθηκε ενώ η παρουσιασθείσα ως πρόσκληση για διορισμό απεδείχθη στην πράξη πρόσκληση «καταγραφής» .

Άφαντο λοιπόν το δικαίωμα διορισμού για την περίοδο 2009 – 2010, στην αναμονή υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί με αναπηρίες για ετεροχρονισμένη δικαίωση στην επικείμενη σχολική χρονιά 2010 – 2011.
Τον Αύγουστο του 2010 και στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) άρθρο 9 παρ.10 βάσει του οποίου με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού,

β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και

δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄).
Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως.

Έτσι οι εκπαιδευτικοί με σοβαρές αναπηρίες 67% και άνω καλούνται να καταθέσουν δικαιολογητικά για ένταξη τους σε πίνακες διορισμού καθώς και πρόσκληση δήλωσης περιοχών για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις ως ανήκοντες στην «ειδική κατηγορία» όπου ως ειδική κατηγορία ορίστηκαν :

1. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί (οι οποίοι κατάρτισαν τον Πίνακα Α)

2. Οι εκπαιδευτικοί με Σοβαρές Αναπηρίες 67% και άνω (οι οποίοι κατάρτισαν τον Πίνακα Β)

3. Οι εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω(οι οποίοι κατάρτισαν τον Πίνακα Γ)

4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (οι οποίοι κατάρτισαν τον Πίνακα Δ)

Σαν αποτέλεσμα το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2010 με τη δημοσιοποίηση των διορισμών 2010-2011 ο εμπαιγμός των εκπαιδευτικών με σοβαρές αναπηρίες αποδεικνύεται ότι δεν έχει τέλος. Επί συνόλου 281 ατόμων διορίζονται μόλις 110, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, μάλιστα δε ορισμένοι κλάδοι παντελώς εξαιρούνται . Σα να μην φτάνει αυτό, ελάχιστοι διορίζονται πλησίον του τόπου βιολογικών αναγκών τους, παρότι τούτο προβλέπεται σαφέστατα από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 50/96). Το τελικό “κτύπημα” στα θεσπισμένα δίκαια των εκπαιδευτικών με αναπηρία δίδεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καμιά μετάθεση δεν είναι δυνατή για την επόμενη τριετία συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών.

Στην πραγματικότητα είναι αν μη τι άλλο προκλητικό στην αίτηση περιοχών διορισμού να δηλώνονται 10,20 και 30 κενές θέσεις και να διορίζεται μόνο ένας η και κανένας ανάπηρος εκπαιδευτικός και μάλιστα μακριά από τον τόπο βιολογικών του αναγκών ως τιμωρία και να μην του δίνεται η δυνατότητα μετάθεσης … κατά παράβαση των νόμων!!
Είναι τουλάχιστον προκλητικό το ότι το Υπουργείο δεν κάλεσε εκπαιδευτικούς ορισμένων κλάδων ούτε καν να καταθέσουν αίτηση διορισμού κατά την τελευταία εγκύκλιο, παρά το γεγονός ότι είχαν θεμελιώσει και κατοχυρώσει δικαίωμα διορισμού, και σαν να μην έφτανε αυτό δεν αναρτήθηκαν καν οι πίνακες τους.

Πρακτικώς, όλα τα παραπάνω συνιστούν βήμα – βήμα κατάργηση του προστατευτικού νομοθετικού πλαισίου για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, ξεκάθαρη και απροσχημάτιστη.

Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί με Σοβαρές Αναπηρίες 67% και άνω προσδοκούσαν ότι μετά την όπως αναγράφεται παραπάνω κατάφορη αδικία εις βάρος τους, θα ετύγχαναν δικαιότερης μεταχείρισης και εν τέλει εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου κατά τους διορισμούς του έτους 2011-2012.

Ωστόσο κατά τους διορισμούς του έτους 2011-2012 οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί με Σοβαρές Αναπηρίες 67% και άνω υπέστησαν ακόμα μεγαλύτερο εμπαιγμό , αφού μόλις 19 εκπαιδευτικοί διορίστηκαν ( 12 Πρωτοβάθμιας και μόνο 7 από όλες τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), επί συνόλου 600 διορισμών που πραγματοποιήθηκαν , ποσοστό εξαιρετικά δυσανάλογο ακόμα και σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών που ανήκουν στην ειδική κατηγορία ( π.χ. 20 πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και 7 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί διορίστηκαν στον κλάδο μόνο των Φιλολόγων).

Θα θέλαμε λοιπόν να επισημάνουμε ότι είναι πραγματικά προκλητικό να εξαπατάς ανθρώπους που ήδη αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια αλλά χωρίς υγεία σε αυτή την ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΦΙΛΟΞΕΝΗ χώρα. Έχοντας απέναντι τους ένα ανύπαρκτο σύστημα υγείας (που τους αναγκάζει να τρέχουν από υπηρεσία σε υπηρεσία, να έχουν βοηθούς τους δικούς τους ανθρώπους γιατί φυσικά δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο από το κράτος αφού οι ίδιοι-κυβερνώντες- έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν και 1 και 2 βοηθούς), μη προσβάσιμες υπηρεσίες, σχολεία, χώρους εργασίας, σε περίπτωση που ατύχησαν και χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι κλπ.
Και αντί να έχουν σε προτεραιότητα την επαγγελματική αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων έχουν το θράσος να τους εμπαίζουν.

Οι πρώην Υπουργοί Παιδείας μας μίλησαν για « τον πρωταγωνιστή του εκπαιδευτικού συστήματος, τον «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ», ξέχασαν όμως να αναφέρουν ότι εννοούν τον εκπαιδευτικό χωρίς προβλήματα σωματικής υγείας (γιατί μάλλον κοστίζει κάτι παραπάνω), τον εκπαιδευτικό που δεν αντιδρά σε οποιαδήποτε νέα μεταρρύθμισή που καταργεί κοινωνικά δικαιώματα στο όνομα της κάθαρσης και της σωτηρίας του κράτους (αναρωτιόμαστε ποιο είναι αυτό το κράτος;).
Ελπίζουμε πως έστω και την ύστατη στιγμή ο κ. Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Παιδείας θα προβούν στην εφαρμογή των νόμων, υλοποιώντας και πραγματοποιώντας τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις 3 χρόνων του Υπουργείου Παιδείας απέναντί μας , θα μας συμπεριλάβουν στις εγκυκλίους διορισμών για το σχολικό έτος 2012-2013 και θα προβούν στο διορισμό όλων των εκπαιδευτικών με σοβαρές αναπηρίες 67% και άνω που θα υποβάλλουν αίτηση φέτος ώστε να ισχύσει στην πράξη και όχι στα λόγια η λεγόμενη μεταβατική περίοδος.»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
Αρ. Απόφ. Πρωτοδικείου Βόλου : 472/28-8-2006
Θουκιδίδου 45 – Ηλιούπολη, Τ.Κ.16343 Αθήνα
Τηλ.: Προέδρου: Ν. Φράγκος 6973745439, Γραμματείας: Μ. Μακρή 6972215244
Ε-mail Συλλόγου: saema67@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.